...
Реєструйся

Який порядок повернення коштів підприємством працівникові, що витратив власні кошти на потреби підприємства або у відрядженні?


Порядок видачі готівкових коштів під звіт або на відрядження та строки подачі Звіту про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт (далі — Звіт) встановлено нормами пункту 170.9 статті 170 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) та пункту 19 розділу ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 із змінами та доповненнями (далі — Положення № 148).

Звіт складається та подається у строки, визначені підпунктом 170.9.3 пункту 170.9 статті 170 ПКУ, платником податку (у паперовій або електронній формі (з дотриманням вимог Законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (підп. 170.9.4 п. 170.9 ст. 170 ПКУ).

Аванс на відрядження: законодавчі норми та Положення про службові відрядження підприємства – читайте у журналі «КАДРОВИК.UA»

У разі придбання працівником товарів для потреб підприємства, використання коштів (у т. ч. власних) у відрядженні, подається у визначені законодавством строки до бухгалтерської служби Звіт за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28 вересня 2015 року  № 841 «Про затвердження форми Звіту про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання» (у редакції наказу МФУ від 9 травня 2023 року № 239), а також підтвердні документи, що засвідчують суму таких витрат.

Тобто, відповідно до поданого Звіту суб’єкт господарювання повинен відшкодувати витрати, понесені працівником на господарські потреби підприємства або у відрядженні.

Відрядження працівника, що працює з неповним робочим часом: як табелювати – читайте у журналі «КАДРОВИК.UA»

При цьому питання відшкодування витрат, понесених працівником при придбанні товарів для підприємства, та інші питання правомірності використання власних готівкових коштів працівниками підприємства для вирішення виробничих (господарських) питань відносяться до майнових відносин між суб’єктом господарювання та працівником та регулюються Цивільним кодексом України. Нормами ПКУ та Положення № 148 не регулюються зазначені питання та не відносяться до компетенції контролюючих органів.

Також писали:

Джерело: Державна податкова служба України

Семінар-інтенсив «Запитання гарячої лінії» від проєкту «КАДРОВИК.UA»

Матеріали до теми


Відпустка для догляду за дитиною до 3 років: деякі особливості надання
Надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (далі — відпустка для догляду за дитиною до 3 років) є ...
Кейс для кадровика. Чи має право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день працівник, який працює дистанційно?
Так, має. Відповідно до частини першої статті 602 КЗпП дистанційна робота — це форма організації праці, за якої робота виконується ...