Передплати журнал

Чи потрібна атестація за умовами праці на робочих місцях, на яких тимчасово ніхто не працює?


На підприємстві припинена робота деяких структурних підрозділів. Чи потрібно в такому випадку проводити атестацію за умовами праці на робочих місцях, на яких тимчасово ніхто не працює?

Атестацію робочих місць за умовами праці проводять згідно з Порядком, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442, та Методичними рекомендаціями, затвердженими постановою Міністерства праці України від 01 вересня 1992 року № 41 і Головним державним санітарним лікарем України, у строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж раз на п’ять років (п. 4 Порядку).

Під час атестації для визначення умов праці дослідження фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться в процесі роботи в характерних (типових) виробничих умовах, коли засоби колективного та індивідуального захисту справні й діють ефективно (п. 3.4. Методичних рекомендацій).

Там, де виробництво припинене, провести дослідження факторів виробничого середовища, віднести робочі місця до категорії зі шкідливими й важкими умовами праці та визначити право працівників на пільги й компенсації, не порушуючи вимоги Методичних рекомендацій, неможливо. Отже, атестацію на робочих місцях, де не ведеться виробнича діяльність, не проводять. Після поновлення роботи на цих робочих місцях необхідно провести атестацію в найкоротший термін.

Джерело: Головне управління Держпраці у Запорізькій області

«ПРОСТІЙ У ВОЄННИЙ ЧАС: ОФОРМЛЕННЯ Й ОПЛАТА»: найпоширеніші запитання, пов’язані з простоєм на підприємстві, та чіткі відповіді на них у добірці експрес-консультацій від редакції журналу «КАДРОВИК.UA».

Матеріали до теми


Скорочення штату під час війни: який критерій визначення працівників, що мають переважне право залишитися на роботі
При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва й праці визначальним критерієм переважного права залишитися ...