Чи вноситься до трудової книжки запис про переміщення працівника в інший структурний підрозділ?


КАДРОбудні. Вівторок. Робочий час, трудова книжка, інструкції, локальні акти

Чи вноситься до трудової книжки запис про переміщення працівника в інший структурний підрозділ?

На нашу думку, такий запис доцільно внести.

Відповідно до частини другої статті 32 КЗпП переміщення, на відміну від переведення, не потребує згоди працівника, якщо воно здійснюється на тому самому підприємстві на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій самій місцевості.

Переміщення працівника оформляється наказом (розпорядженням), з яким працівник має ознайомитися під розписку. Хоча в Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженій наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, прямо не зазначено, що до трудової книжки потрібно вносити запис про переміщення працівника в інший структурний підрозділ, але щоб зберегти інформацію про його місце роботи, такий запис, на нашу думку, доцільно внести.

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...