Чи враховується період участі працівника в АТО для нарахування компенсації за невикористану щорічну відпустку при звільненні?


КАДРОбудні. Четвер. Звільнення

Чи враховується період участі працівника в АТО для нарахування компенсації за невикористану щорічну відпустку при звільненні?

Щоб надати відповідь на це запитання, треба звернутися до Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504), а саме до статті 9, згідно з якою визначається стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку. Так, відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у т. ч. час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу).

Водночас у частині другій статті 9 Закону № 504 чітко визначено, що до часу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими й важкими умовами праці (ст. 7 цього Закону) та за особливий характер праці (ст. 8 цього Закону), зараховуються:

— час фактичної роботи зі шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників цього виробництва, цеху, професії або посади;

— час щорічних основної й додаткових відпусток за роботу зі шкідливими, важкими умовами та за особливий характер праці;

— час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

Отже, період, у який працівник був звільнений від роботи у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації, зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, і не зараховується до стажу, що дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці або за особливий характер праці.

Матеріали до теми


Зміна юридичної адреси (місцезнаходження) підприємства: особливості воєнного стану
Через військові дії багато підприємств змушені були переїхати у безпечніші регіони. При цьому є потреба зберегти якомога більше зв’язків із партнерами та ...
Порушення законодавства про захист персональних даних
СИТУАЦІЯ У нашому закладі була створена АСУ (автоматична система управління) — це електронна база документів (відомості, накази тощо), до якої ...
Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...