...
Реєструйся

Чи виплачувати під час війни премію працівникам?


Питання щодо виплати премій роботодавець вирішує самостійно за погодженням з профспілкою.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 38 Закону України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації разом із роботодавцем вирішує питання оплати праці, зокрема премій, винагород та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Винагорода за ведення військового обліку: функціональне призначення, диференціація розмірів та порядок виплати — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних виплат підприємства, установи та організації встановлюють у колективному договорі, а якщо колективний договір не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. Це передбачено статтею 97 Кодексу законів про працю України та статтею 15 Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» (далі — Закон № 108).

Розширення зони обслуговування та збільшення обсягу робіт: поняття, оформлення, оплата праці — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Структура заробітної плати визначається відповідно до статті 2 Закону № 108, а саме:

  • основна заробітна плата;
  • додаткова заробітна плата;
  • інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Додаткова заробітна плата — винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в межах грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Індексація заробітної плати у 2023 році: проводимо чи ні? — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Отже, всі питання щодо преміювання працівників підприємства вирішуються самостійно роботодавцем, затверджуючи їх у колективному договорі або шляхом розроблення, як варіант, Положення про преміювання (далі — Положення), що є складовою чинної системи оплати праці на підприємстві і, як правило, затверджується як додаток до колективного договору.

При цьому, як і колективний договір, Положення має бути узгоджене з профспілковим або іншим, уповноваженим на представництво трудовим колективом, органом, а за його відсутності — представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом.

 

У Положенні визначається: коло працівників, на яких поширюється дія системи преміювання, показники, конкретні умови, розмір, терміни, а також порядок нарахування премій по кожній категорії працівників.

Положення може складатись з таких основних розділів:

  1. Загальні положення
  2. Умови та порядок виплат премій, доплат та надбавок
  3. Порядок визначення розміру виплат, їх перегляду
  4. Умови та порядок їх виплати працівникам
  5. Правила та обмеження (заборони) щодо преміювання працівників

Частина перша статті 11 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначає, що на період воєнного стану дія окремих положень колективного договору може бути зупинена за ініціативою роботодавця.

 

Добірка матеріалів «Особова картка й особова справа: інструкція до застосування» 0 (800) 219-977podpiska@mediapro.com.ua

У разі якщо роботодавець не ініціював зупинити чи обмежити виплату премій, то положення Колективного договору щодо преміювання діють і під час воєнного стану.

Якщо ні Колдоговір, ні Положення не містить будь-яких окремих заборон та обмежень щодо виплати премії під час дії воєнного стану, то виплату премії можна здійснювати, якщо дозволяє фінансовий стан підприємства.

Експрес-курс «Облікові документи кадрової служби та порядок їх ведення»
0 (800) 219-977podpiska@mediapro.com.ua

Джерело: Б24

Щорічні відпустки: планування і надання. Спецвипуск № 4, 2023

Матеріали до теми


Нові функції застосунку Резерв+: військово-обліковий документ через QR-код та виправлення помилок дистанційно
З 18 червня у застосунку Резерв+ зʼявився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має ...
Чи може бути розмір доплат сумісникам обмежений умовами колективного договору?
Законодавством не заборонено (відповідно це не буде порушенням), якщо роботодавець установить колективним договором чи іншим окремим нормативним актом або трудовим ...