Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Чи зберігається за працівником робоче місце під час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку?

Дата публікації: 23.09.2019

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. Право на відпустки забезпечується, зокрема. гарантованим наданням працівнику відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади) та заробітної плати, якщо таке передбачене законодавством.

Першочергово інформуємо, що право жінки на відпустку без збереження заробітної плати до досягнення дитиною шестирічного віку передбачено статтею 179 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та пунктом 3 частини першої статті 25 Закону № 504.

Відповідно до розділу IV Закону № 504 відпустка без збереження заробітної плати до досягнення дитиною шестирічного віку відноситься до соціальних відпусток.
Слід зауважити, що відпустка по догляду за дитиною до досягнення дитиною шестирічного віку надається за бажанням матері виключно у випадку, коли дитина потребує домашнього догляду.

Додатково слід врахувати, якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), така відпустка може бути надана не більше ніж до досягнення дитиною 16-річного віку, а якщо дитині встановлена категорія «дитина з інвалідністю підгрупи А» — до досягнення дитиною 18-річного віку.

Жінка має право оформити відпустку для догляду за дитиною до 6 років за медичним висновком відразу після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Не втрачається воно й у разі, якщо після закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років матір вийшла на роботу, але у зв’язку з частими хворобами малюка виникла необхідність оформити відпустку для догляду за ним від 3 до 6 років.

Крім того, працівниця може перервати цю відпустку, приступити до роботи, після чого знову оформити її, якщо така необхідність підтверджена медичним висновком.

Для того щоб скористатися правом на відпустку для догляду за дитиною від 3 до 6 років, працівниця подає роботодавцеві:

1) заяву з проханням про надання такої відпустки. У ній жінка повинна зазначити дату початку і закінчення такої відпустки. Ці дати повинні входити в період, зазначений у медичному висновку про необхідність домашнього догляду за дитиною;
2) довідку за формою № 080-1/о, затверджену наказом МОЗ від 11 червня 2012 року № 430. Ця довідка якраз і підтверджує необхідність догляду за дитиною.

Окремо звертаємо увагу, що інформація, яка міститься в довідці за формою № 080-1/о, з обмеженим доступом і не підлягає розголошуванню.

На підставі отриманих документів роботодавець видає наказ (розпорядження) про надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною на період, зазначений у заяві. Що стосується страхового стажу на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення дитиною шестирічного віку повідомляємо, що згідно зі статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від  9 липня 2003 року № 1058-IV (далі — Закон № 1058) страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Відповідно до статті 11 Закону № 1058 загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають особи, які відповідно до законів отримують, зокрема, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Відповідно до статті 181 КЗпП відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (у разі якщо дитина потребує домашнього догляду, на підставі медичного висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку) зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

Враховуючи зазначене, на час перебування жінки у відпустці без збереження заробітної плати до досягнення дитиною шестирічного віку зберігається робоче місце і загальний стаж.

Більше інформації про гарантії працівникам з дітьми можна знайти у «КАДРОВИК.UA. СПЕЦВИПУСК» № 3’2019.