...
Реєструйся

Для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд


Медичний огляд — це комплекс медичних втручань, що проводяться з метою виявлення патологічних станів, захворювань і факторів ризику їх розвитку.

Проведення медогляду має на меті дати всебічну оцінку стану здоров’я певних категорій осіб, визначити стан здоров’я працівника та можливість виконання ним відповідних трудових обов’язків, а також попередити виникнення та розповсюдження інфекцій.

Увага! Відповідно до законодавства, є певні категорії працівників, види діяльності та перелік професій для яких проходження медичного огляду є обов’язковим.

 

Для кого медогляд є обов’язковим

Медичний огляд обов’язковий для наступних категорій працівників:

  • зайнятих на важких роботах;
  • роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;
  • на роботах, де є потреба у професійному доборі;
  • осіб віком до 21 року (незалежно від професії та виду діяльності).

Читайте також: Періодичність психіатричних оглядів залежатиме від виду діяльності працівників

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246.

Працівник, який відмовляється проходити обов’язковий медичний огляд, — порушує трудову дисципліну. А за порушення трудової дисципліни, передбачена дисциплінарна відповідальність, яка може проявлятися, як у відстороненні від роботи без збереження заробітної плати, так і в звільненні з роботи (у разі, якщо проходження медичного огляду є обов’язкове).

 

Про обов’язки роботодавця щодо організації медоглядів

Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:

  • за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;
  • за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки.

Раніше писали: Про медогляди працівників та їхню участь у профспілках треба повідомляти через портал ПФУ

За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

Трудовий договір з працівником, який за результатами проходження періодичних медичних оглядів був визнаний таким, що стан його здоров’я перешкоджає подальшому виконанню конкретної роботи, може бути розірваний з ініціативи роботодавця на підставі пункту 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, якщо працівника неможливо перевести на іншу роботу на цьому ж підприємстві, установі, яку працівник може виконувати, або працівник відмовився від такого переведення.

«ПРАЦЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ». Спецвипуск від редакції «КАДРОВИК.UA»
Придбати 0 (800) 219-977

На роботодавця може бути накладено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за несвоєчасність проходження працівниками обов’язкових медоглядів і за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкових медоглядів.

Джерело: Державна служба України з питань праці

Акція Оплачуй 9 міс - отримуй 12

Матеріали до теми