Добираємо назву роботи для музичного керівника 

Запитання
Під час добору назв посад для нового штатного розпису нашого підприємства ми не змогли знайти у розділі 1 Класифікатора професій, де містяться посади керівників, підхожу професійну назву роботи для музичного керівника самодіяльного театру при будинку культури на нашому підприємстві. Як нам бути?

Відповідь
Справді, професійні назви робіт майже усіх спеціалізацій керівників будь-яких рівнів (підприємств, установ, організацій, філій, структурних підрозділів тощо) містить розділ 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» Класифікації професій Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП).
Слід також зазначити, що при утворенні деяких професійних назв робіт у КП застосовують так званий прямий порядок слів, коли прикметник передує іменнику, а для інших — «зворотний», коли прикметник стоїть після іменника, що його визначає (докладніше про порядок слів у назвах професій і посад читайте в журналі «Діловодство» № 7–8, 2019, с. 96. — прим. ред.).

У КП є професійна назва роботи «керівник музичний», при утворенні якої був застосований зворотний порядок слів. У зв’язку з цим у Додатку Б «Абетковий покажчик професійних назв робіт» до КП відповідну професійну назву роботи легко можна знайти серед назв, які починаються на літеру «К», і не можна знайти серед назв, що починаються з літери «М».

Для деяких посад, у назвах яких вживається ключове слово «керівник», у КП є певні винятки, зокрема для сфери культури та мистецтва, коли відповідні професійні назви робіт належать не до розділу 1, а до розділу 2 «Професіонали» або 3 «Фахівці» Класифікації професій КП…
 

Повну версію статті читайте в журналі  «Діловодство» № 9, 2019, с. 58

Придбати журнал

Електронний формат

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...