...
Реєструйся

Допомога по безробіттю: хто має на неї право


Право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Право на допомогу по безробіттю зберігається в разі настання перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалася в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна.

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України від 5 липня 2012 року № 5067-VI «Про зайнятість населення» статус безробітного може набути:

1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема, на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова й здатна приступити до роботи;

2) особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку й отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до Закону України від 16 листопада 2000 року № 2109-III «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та Закону України від 18 травня 2004 року № 1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;

3) особа, молодша від 16-річного віку, яка працювала й була звільнена у зв’язку зі змінами в організації виробництва й праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ й організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

Реєструйтеся на вебінар «Оголошення про вакансію та відмова в прийнятті на роботу». Передплатникам журналу «КАДРОВИК.UA» участь у вебінарі БЕЗПЛАТНА.

Джерело: Управління Держпраці у Полтавській області

Матеріали до теми