Реєструйся

Гендерна рівність в трудових відносинах


Гендерна рівність – принцип, визнаний світом. Він реалізується в багатьох сферах суспільного життя. Не є виключенням й сфера соціально-трудових відносин.

В наш час рівність прав жінок та чоловіків гарантується принципами права – загальними та спеціальними, які знайшли своє відображення як в міжнародних правових актах, так і національних.

 

Забезпечення гендерної рівності відображаються в міжнародних актах, а саме в Загальній Декларації прав людини, зазначено, що кожна працююча людина має право на справедливі та сприятливі умови праці, рівну оплату за рівну працю.

Рівність не означає, що жінки та чоловіки стануть однаковими, але права, обовʼязки та можливості жінок і чоловіків не залежатимуть від того, народилися вони жінками чи чоловіками.

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Рівність між жінками та чоловіками розглядається як питання прав людини та як необхідна умова і показник сталого людиноцентричного розвитку.

Стаття 2-1 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) визначає і встановлює обов’язок дотримуватись рівності трудових прав громадян. Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

КЗпП визначає рівність трудових прав за широким переліком ознак у сфері праці та поширюється на всі правовідносини реалізації трудових прав.

 

Задекларована «рівність трудових прав» закріплюється через визнання принципу рівності прав і можливостей працівників, запровадження якого гарантується забороною дискримінації.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ — безоплатні консультації для передплатників журналу «КАДРОВИК.UA»

 

Обов’язки роботодавця щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Згідно зі статтею 17 Закону України від 8 вересня 2005 року № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», роботодавець зобов’язаний:

  • створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;

Експрес-курс «Соціальне страхування по тимчасовій непрацездатності»
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

  • забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками;
  • здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;
  • вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці;
  • вживати заходів щодо унеможливлення та захисту від випадків сексуальних домагань та інших проявів насильства за ознакою статі.

Добірка матеріалів «Особова картка й особова справа: інструкція до застосування»
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

Джерело: Управління Держпраці

Передплата

Матеріали до теми


Членські організації ФПУ розробили звернення про захист соціальних прав і гарантій членів профспілок (законопроєкт № 11367)
На заклик Президії ФПУ провести роботу щодо залучення народних депутатів України до підписання законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про ...
Опубліковано огляд судової практики КЦС ВС щодо про колективні договори і угоди
Верховний Суд опублікував огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду щодо застосування законодавства України про колективні договори ...
Впровадження лікарської резидентури за вузькопрофільними лікарськими спеціальностями
Міністерство охорони здоров’я вперше за історію української медичної освіти запроваджує лікарську резидентуру. Це — етап післядипломної медичної освіти, який триває ...
Закріплення на всій території України єдиного київського часу та відміна переходу на «зимовий» час: проєкт Закону № 4201
Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні. На нещодавньому засіданні ...