Передплати журнал

Медичний огляд не пройдено: який адміністративний штраф загрожує підприємству й працівнику


Згідно зі статтею 169 Кодексу законів про працю України (далі КЗпП) та статтею 17 Закону України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII «Про охорону праці» (далі Закон № 2694) власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) й періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Відповідно до статті 159 КЗпП та статті 14 Закону № 2694 працівник зобов’язаний проходити в установленому порядку попередні й періодичні медогляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Відповідно до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) порушення вимог законодавчих й інших нормативних актів про охорону праці тягне за собою накладення штрафу на працівників від 4 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 170 грн) і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян суб’єктів підприємницької діяльності від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 680 грн).

За невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, щодо усунення порушень законодавства про охорону праці (невиконання пунктів припису) або створення перешкод для діяльності цих органів згідно зі статтею 188-4 КУпАП тягне за собою накладення штрафу на працівників від шести до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн).

Окрім того, відповідно до статті 43 Закону № 2694 за порушення законодавства про охорону праці й невиконання приписів (розпоряджень) посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці юридичні й фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці до сплати штрафу в порядку, встановленому законом. Сплата штрафу не звільняє юридичну або фізичну особу, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, від усунення виявлених порушень у визначені строки.

Також не слід забувати, що в разі, коли непроведення медичних оглядів є наслідком заподіяння шкоди здоров’ю працівнику, керівник може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за статтею 271 Кримінального кодексу України «Порушення вимог законодавства про охорону праці».

Бажаєте дізнатися про вимоги проведення медичних оглядів — замовляйте посібник «Медичні огляди: все для роботодавця».

Джерело: Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Матеріали до теми


Компенсація витрат у розмірі ЄСВ: хто може претендувати
Претендувати на виплату компенсації витрат у розмірі єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ) можуть: Суб’єкти малого підприємництва, що ведуть діяльність ...