На роботу приймається внутрішньо переміщена особа (проживала в м. Севастополі). Чи підлягає вона військовому обліку на підприємстві?


КАДРОбудні. Понеділок. Прийняття на роботу

На роботу приймається внутрішньо переміщена особа (проживала в м. Севастополі). Чи підлягає вона військовому обліку на підприємстві?

При прийнятті на роботу внутрішньо переміщена особа має подати всі потрібні відповідно до частини другої статті 24 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) документи, а саме: паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи. Також зазначена особа має подати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (форма довідки міститься в додатку до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509).

Якщо працівник є військовозобов’язаним. Він в обов’язковому порядку підлягає військовому обліку.

Відповідно до пункту 16 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 (далі — Порядок № 921), військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України і таких військово-облікових документів:

— для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

— для військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення.

Згідно з пунктом 18 Порядку № 921 взяттю на військовий облік військовозобов’язаних державними органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають, зокрема, особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або із-за кордону на нове місце проживання.

Отже, у нашому випадку зазначена особа підлягає військовому обліку на підприємстві.

Матеріали до теми


Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...