На якій сторінці трудової книжки працівника ставиться штамп з написом «Виданий вкладиш»?


КАДРОбудні. Вівторок. Робочий час, трудова книжка, інструкції, локальні акти, листки непрацездатності

На якій сторінці трудової книжки працівника ставиться штамп з написом «Виданий вкладиш»?

На першій сторінці (титульному аркуші).

Згідно з пунктом 3.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі — Інструкція № 58), якщо в трудовій книжці працівника заповнені всі сторінки відповідних розділів, вона доповнюється вкладишем. Вкладиш вшивається у трудову книжку, заповнюється і ведеться власником або уповноваженим ним органом за місцем роботи працівника в такому самому порядку, що й трудова книжка. Вкладиш без трудової книжки недійсний.

Відповідно до пункту 3.2 Інструкції № 58 про кожний виданий вкладиш на першій сторінці (титульний аркуш) трудової книжки вгорі ставиться штамп розміром 10 х 25 мм з написом «Виданий вкладиш» і тут само зазначаються серія та номер вкладиша. При кожній наступній його видачі має ставитися штамп і зазначатися серія та номер вкладиша.

 

 

 

 

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...