Передплати журнал

Працівник переводиться на нове підприємство: чи є можливість перевести дні невикористаної відпустки


Державні гарантії права на відпустки працівників, умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб й інтересів, всебічного розвитку особи визначають Закон України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (зі змінами та доповненнями; далі — Закон № 504), Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП) з урахуванням вимог Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі — Закон № 2136).

Переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду є підставою для припинення трудового договору (пункт 5 статті 36 КЗпП). Відповідно на новій роботі працівник укладає інший трудовий договір.

На вимогу воєнного часу й обставин, які склалися в країні у зв’язку з військовою агресією РФ, Законом України від 1 липня 2022 року № 2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», який набрав чинності з 19 липня 2022 року, внесено зміни до КЗпП, зокрема виключено статтю 81, якою було передбачено, що на бажання працівників, переведених на роботу з одного підприємства, установи, організації на інше підприємство, в установу, організацію, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку й не одержали за неї грошової компенсації, щорічна відпустка повної тривалості надається до настання шестимісячного терміну безперервної роботи після переведення.

Згідно із частиною першою статті 12 Закону № 2136 у разі звільнення працівника в період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 Закону № 504.

Тобто на сьогодні в разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (стаття 83 КЗпП і 24 Закону № 504).

Реєструйтеся на вебінар «Відпустки та робочий час працівників різних категорій підприємств».

Джерело: Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці

Матеріали до теми


Добірка онлайн-ресурсів для ВПО
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зібрало 10 корисних платформ і ресурсів, які допоможуть внутрішньо переміщеним особам (далі ...