...
Реєструйся

Професійний розвиток медичних працівників


Постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 року № 1036 (далі — Постанова № 1036) внесені зміни до Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого постановою від 14 липня 2021 року № 725, яке тепер має назву Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я (далі — Положення).

Встановлено, що це Положення застосовується до фахівців (фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів, бакалаврів) з фармацевтичною освітою, професіоналів та фахівців у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я, з 1 січня 2024 року.

Читайте також: Про День медичних працівників

Положення визначає основні засади здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я, що працюють у закладах охорони здоров’я, закладах освіти та провадять діяльність за професіями, включеними до розділів «Керівники» (у разі наявності освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»), «Професіонали» та «Фахівці» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78 «Охорона здоров’я»).

Особи, які мають фахову передвищу або вищу медичну і фармацевтичну освіту та працюють у профспілкових організаціях і громадських об’єднаннях, що провадять діяльність у сфері охорони здоров’я, здійснюють безперервний професійний розвиток відповідно до цього Положення.

 

Заходи безперервного професійного розвитку – це освітні заходи медичного, реабілітаційного та/або фармацевтичного спрямування, метою яких є підтримання або підвищення рівня професіоналізму і розвиток індивідуальної практики для задоволення потреб пацієнтів та оптимізації функціонування сфери охорони здоров’я.

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Працівниками сфери охорони здоров’я є працівники, які провадять діяльність за професіями, включеними до розділів «Керівники» (у разі наявності освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»), «Професіонали» та «Фахівці» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78 «Охорона здоров’я»), а також особи, які мають фахову передвищу або вищу медичну і фармацевтичну освіту та працюють у закладах освіти, профспілкових організаціях і громадських об’єднаннях, що провадять діяльність у сфері охорони здоров’я.

Читайте також: Чи можна отримати ваучер на здобуття робітничої професії, якщо вже є вища освіта?

Таким чином, з 1 січня 2014 року вводиться обов’язковий безперервний професійний розвиток фармацевтів, медичних сестер/братів, працівників з вищою немедичною освітою, що працюють у сфері охорони здоров’я, фахівців з реабілітації, у тому числі тих, які працюють у профспілкових організаціях і громадських об’єднаннях, що провадять діяльність у сфері охорони здоров’я.

 

Також змінами передбачається застосування електронної системи безперервного професійного розвитку, встановлюються вимоги щодо структури та змісту навчальних програм тощо.

Від редакції «КАДРОВИК.UA»: станом на 19 жовтня 2023 року Постанова № 1036 не набрала чинності.

 

Читайте також: Актуальні вакансії на ринку праці

Джерело: Приватний підприємець

Курс підвищення кваліфікації «Кадрова справа для професіонала»

Матеріали до теми