Передплати журнал

Робота під час простою


Чи може керівник зобов’язати виконувати службові завдання під час оголошеного у державному органі оплачуваного простою?

Відповідно до статті 34 Кодексу законів про працю України простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця. Отже, період простою передбачає неможливість виконання обов’язків за посадою. Таким чином, відповідь на питання — ні, керівник не може в жодному разі зобов’язувати державного службовця виконувати свої посадові обов’язки у разі простою.

Джерело: Національного агентства України з питань державної служби

Простій у воєнний час: оформлення й оплата

Матеріали до теми