Робота під час простою


Чи може керівник зобов’язати виконувати службові завдання під час оголошеного у державному органі оплачуваного простою?

Відповідно до статті 34 Кодексу законів про працю України простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця. Отже, період простою передбачає неможливість виконання обов’язків за посадою. Таким чином, відповідь на питання — ні, керівник не може в жодному разі зобов’язувати державного службовця виконувати свої посадові обов’язки у разі простою.

Джерело: Національного агентства України з питань державної служби

Простій у воєнний час: оформлення й оплата

Матеріали до теми


Військовий облік жінок: питання не визначене
Нагадаємо, що перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік, який ...
Чи може підприємство продовжити своїм наказом термін дії атестації робочих місць за умовами праці на весь період воєнного стану?
Ні, підприємство не може продовжити термін дії атестації робочих місць за умовами праці у зв’язку із воєнним станом. Основними нормативно-правовими ...