...
Реєструйся

Розмір одноразової допомоги потерпілому внаслідок випадку на виробництві


Сума одноразової допомоги потерпілому через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, який встановлюється медико-соціальною експертною комісією (МСЕК), з огляду на розрахунок семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.

Отже, якщо страховий випадок настав після 01 квітня 2024 року і втрата працездатності становить 100 %, – розмір виплати становитиме 56 000 грн (8 000 х 7).

 

Читайте також: Охорона праці: роботодавець зобов’язаний вживати заходи для полегшення умов праці працівників

 

Якщо шкода здоров’ю завдана не лише з вини роботодавця

Якщо під час розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим норм про охорону праці, розмір одноразової страхової виплати зменшується, але не більш як на 50 %.

У разі коли потерпілому вперше встановлено сукупний відсоток втрати професійної працездатності за декількома страховими випадками та по одному з них встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з причин, що залежать від страхувальника, а і внаслідок порушення потерпілим законодавства про охорону праці, тоді розмір одноразової допомоги розраховується за кожним страховим випадком та зменшується відповідно до страхового випадку, за яким установлено вину потерпілого.

 

Якщо потерпілому встановлено вищий ступінь втрати стійкої професійної працездатності

Якщо під час подальших обстежень МСЕК встановить потерпілому вищий ступінь втрати стійкої професійної працездатності з урахуванням іншої професійної хвороби або іншого каліцтва, пов’язаного з виконанням трудових обов’язків, одноразова страхова виплата визначається відповідно до відсотка, на який збільшено ступінь втрати працездатності порівняно з попереднім обстеженням МСЕК, виходячи з розрахунку семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.

Читайте також: Страхові виплати від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання за новим Порядком

Зверніть увагу! Виплата одноразової допомоги потерпілому від нещасного випадку на виробництві здійснюється відповідно до статті 36 Закону України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Порядку призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 26 січня 2024 року № 4-1.

Читайте також: Нещасний випадок на виробництві і перерахування страхових виплат

Джерело: ПФУ

Всеукраїнський кадровий форум — 2024

Матеріали до теми


Чи повинен роботодавець інформувати та звітувати про стан охорони праці на підприємстві?
Так, роботодавець повинен інформувати відповідні органи, про стан охорони праці на підприємстві, відповідно законодавства, — пояснили в інспекції праці. Згідно ...
Перша психологічна допомогу на робочому місці: хто може надати?
Першу психологічну допомогу (ППД) можуть надавати навчені працівники або штатний психолог. Розмір підприємства, умови роботи, наявні ресурси підкажуть роботодавцю, скільки ...