...
Реєструйся

Розрахунковий період для обчислення середньої зарплати для виплати допомоги по вагітності та пологах


Допомогу по вагітності та пологах надають застрахованій особі на підставі листка непрацездатності, сформованого на підставі інформації про медичний висновок за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. У разі, якщо роботодавцем працівниці буде скорочена відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами за її бажанням, то надання допомоги по вагітності та пологах необхідно здійснювати за фактичні дні перебування у зазначеній відпустці. На цьому наголосили фахівці ПФУ в листі від 06 травня 2024 року № 2800-030401-8/27730.

Відповідно до статті 18 Закону України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV  «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомогу по вагітності та пологах надають застрахованій особі у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату зарплати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Працівники з дітьми. Спецвипуск № 4, 2024

Середньоденну зарплату обчислюють шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) зарплати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований ЄСВ та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.

Розрахунковим періодом, за який обчислюють середню зарплату, є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах (з першого до першого числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок. Отже, розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати для надання допомоги по вагітності та пологах є 12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку (видачі листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами).

Джерело: Бухгалтер.UA

Травнева акція

Матеріали до теми


Чи включаються до фонду оплати праці профспілкові членські внески працівників?
Членські внески працівників – членів профспілки є виключно витратами працівників платника податку, які за дорученням таких працівників автоматично перераховуються платником ...