Реєструйся

Щодо надання допомоги по тимчасовій непрацездатності звільненому працівнику: роз’яснення ПФУ


Згідно зі статтею 11 Закону України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі — Закон № 1105), страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які:

  • працюють на умовах трудового договору (контракту);
  • гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом;
  • працюють на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема які є резидентами Дія Сіті, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб;
  • обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах;
  • є фізичними особами — підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах.

Курс «Підвищення кваліфікації кадровиків. ПРОФІ»
Формат навчання: дистанційний. Максимально гнучкий графік.

Статтею 12 Закону №1105 передбачено, що право на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи – громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їхніх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 22 Закону № 1105 страхова виплата у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом, призначається та надається за основним місцем роботи (діяльності).

Частиною першою статті 23 Закону № 1105 зазначено, що підставою для призначення застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності.

Згідно із частиною другою статті 15 Закону № 1105, тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується Пенсійним фондом України застрахованим особам з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Найкращі авторські статті з трудового законодавства від експертів проєкту «КАДРОВИК.UA».

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Рішення про призначення страхової виплати приймається страхувальником або уповноваженими ним особами відповідно до частини третьої статті 22 цього Закону № 1105.

Згідно із пунктом 2 розділу II Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 червня 2021 року № 1234 “Про затвердження Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2021 року за № 890/36512, листок непрацездатності формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі інформації про медичний висновок (медичні висновки) у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Оплата «лікарняних» після поновлення дії трудового договору — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку строку дії та закінчення строку дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей листок непрацездатності. Листок непрацездатності вважається виданим через сім днів після дати закриття листка непрацездатності та набуває статусу “готовий до сплати (виданий)”.

Сформований електронний листок непрацездатності у день створення стає доступним для перегляду в кабінетах страхувальника та застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, але до дати закінчення строку його дії не може бути використаний страхувальником як підстава для нарахування матеріального забезпечення.

Вебінар «Оголошення про вакансію та відмова в прийнятті на роботу»
Запис• Дата проведення: 4 жовтня 2022 року

Після формування електронного листка непрацездатності в електронному кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України роботодавець, відповідно до статті 24 Закону № 1105, протягом десяти робочих днів з дня закінчення строку його дії (зміни статусу на “готовий до сплати”) призначає страхову виплату застрахованій особі, в тому числі і тій особі, яка звільнилася.

Лист ПФУ від 01 травня 2023 року № 2800-030401-8/23664

Світлана Зарубіна, начальник управління страхових виплат та соціальних послуг  

Джерело: Пенсійний фонд України

Акція Весна у подарунок

Матеріали до теми