Реєструйся

Щодо термінів виплати заробітної плати


Частиною першою статті 115 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) передбачено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними та уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Індексація заробітної плати у 2023 році: проводимо чи ні? — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Статтею 10 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» передбачено, що заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором та роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.

Отже, вимоги статті 115 КЗпП та статті 24 Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» щодо строків виплати зарплати не зупинено на період дії воєнного стану, і увесь цей час роботодавці мають діяти стандартно, а саме виплачувати зарплату в строки, встановлені в колективному договорі або внутрішньому акті роботодавця.

Середня заробітна плата за час вимушеного прогулу: як розрахувати — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Без змін залишились і вимоги частини другої статті 115 КЗпП, якою передбачено, що у разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Змін не зазнала і частина третя статті 115 КЗпП, відповідно до якої визначено, що розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними та уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Враховуючи все викладене, заробітна плата має виплачуватись двічі на місяць із проміжком часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Джерело: Управління Держпраці

Курс підвищення кваліфікації «Кадрова справа для професіонала»

Матеріали до теми


Оплачена роботодавцем участь працівника у семінарі вважається доходом такого працівника, отриманим у вигляді додаткового блага
ЗАПИТАННЯ Чи підлягає оподаткуванню ПДФО участь у семінарі (конференції, навчанні) найманого працівника, якщо семінар (конференція, навчання) проводиться за профілем діяльності ...
Чи можуть ФОП – платники єдиного податку ІІ і ІІІ груп здійснювати продаж криптовалюти?
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового ...
Чи буде продовжено пенсіонеру МВС пенсії за вислугу років, якщо його мобілізовано на військову службу?
ЗАПИТАННЯ Пенсіонера МВС, який одержує пенсію за вислугу років, мобілізовано на військову службу. Чи буде йому продовжено виплату пенсії під ...