Табелювання сумісника, який направлений у відрядження за основним місцем роботи


На одному й тому ж підприємстві особа працює за основною посадою — водієм, а за сумісництвом — завідувачем господарства. Як дану особу табелювати за сумісництвом, якщо за посадою водія особа перебуває у відрядженні? За якою посадою проводити оплату?

Ведення табельного обліку використання робочого часу на підприємствах, в установах й організаціях регулюється наказом Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня 2008 року № 489, яким затверджено форми первинної облікової документації з обліку особового складу та використання робочого часу з короткими поясненнями до них. Тобто табель обліку робочого часу — це первинний документ для обліку відпрацьованого часу, який є також підставою для нарахування заробітної плати працівникам.

Актуально: Ольга Стахів «Інструкція про службові відрядження: аналіз змін»

Будьте уважні! Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» від 13 квітня 2020 року № 155 (далі — Наказ № 155) внесено низку змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59

Відповідно до пункту 14 Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59, на час відрядження особи, яка працює за сумісництвом, середній заробіток зберігається на тому підприємстві, що її відрядило. Тобто за дні перебування працівника у відрядженні з основного місця роботи оплата за місцем роботи за сумісництвом не проводиться. Це твердження підтверджується листом Міністерства соціальної політики України № 146/13/133-13 від 23 квітня 2013 року щодо відрядження особи, яка працює за сумісництвом.

Щодо табелювання особи, яка направлена у відрядження за основним місцем роботи, то у табелі обліку робочого часу сумісника варто позначати «І» — інші причини неявок, а у табелі обліку робочого часу за основною посадою позначати «ВД» — відрядження.

Якщо особа працює на різних підприємствах, то підтвердним документом для відсутності на роботі за сумісництвом (або основним місцем роботи) для такого випадку є довідка з місця роботи працівника, про те, що він дійсно перебував у відрядженні, або копія наказу (розпорядження) про направлення працівника у відрядження.

Додатково інформуємо, що це роз’яснення не є нормативно-правовим актом і має рекомендаційний характер.

Замовляйте Журнал реєстрації відряджень

 

Матеріали до теми


Розмір компенсаційних виплат за період перебування у відрядженні
Міністерство економіки України у своєму листі від 27 січня 2022 року № 4711-06/4121-01 в межах компетенції повідомляє. Питання, пов’язані зі ...
Чи оподатковують відшкодовані працівнику фермерського господарства витрати на відрядження
У ДПС розглянули питання щодо оподаткування відшкодованих працівнику фермерського господарства витрат на відрядження. У листі від 16 листопада 2021 року № ...