...
Реєструйся

Трудові гарантії мобілізованим працівникам: загальні норми та винятки


У частині третій статті 119 Кодексу законів про працю України чітко зазначено, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Аудит з питань військового обліку — комплексний аналіз кадрової документації та перевірка її відповідності вимогам законодавства

 

Виплати мобілізованим працівникам

Виплата мобілізованим працівникам здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Середній заробіток мобілізованому працівнику не зберігається з 19 липня 2022 року відповідно до Закону України від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин». Виняток залишається для педагогічних працівників закладів освіти, які призвані на військову службу під час мобілізації, щодо збереження середнього заробітку.

Відповідно до пункту 2 статті 57 Закону України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту», за педагогічним чи науково-педагогічним працівником на час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період за таким працівником зберігається попередній середній заробіток.

Журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку
Формат (розмір): 210×297 мм • Обсяг: 60 с.

Проте 22 листопада 2023 року народними депутатами України проголосовано зміни до закону, які фактично скасовують цю норму. Закон перебуває на підписі у Президента України — Закон України від 22 листопада 2023 року № 3494-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань».

 

Щодо інших гарантій

Відповідно до пункту 1 статті 2 Закону України від 25 березня 1992 року № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу», військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності й територіальної цілісності.

Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Служба правової допомоги

Замовляйте добірку «Мобілізований працівник: алгоритм дій для кадровика. Оновлене видання».

Джерело: Профспілка працівників освіти і науки України

Військовий облік: методика ведення. Спецвипуск № 2, 2023

Матеріали до теми


Мобілізація за новими правилами: Президент підписав Закон
Сьогодні Президент України підписав Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації ...
Розмір одноразової допомоги потерпілому внаслідок випадку на виробництві
Сума одноразової допомоги потерпілому через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, який ...
Гарантії для працівника, призваного на службу в ЗСУ
Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України, за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом ...