Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Відповідальність за виплату заробітної плати один раз на місяць

Дата публікації: 16.05.2018
Чи несе роботодавець відповідальність за виплату заробітної плати один раз на місяць?
Так, несе.

Відповідно до статті 115 КЗпП та статті 24 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Отже, вимога щодо виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць — це норма, установлена законодавством, і роботодавець зобов’язаний неухильно її дотримуватися. У разі порушення цієї норми можуть бути застосовані фінансові санкції (абзац третій частини другої ст. 265 КЗпП) та адміністративна відповідальність (частини перша і друга статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Білоткач Галина Панасівна,
експерт гарячої лінії
Більше нових актуальних запитань від передплатників і читачів та вичерпних відповідей на них від експерта гарячої лінії Галини Білоткач — у вкладенні до журналу «Довідник кадровика. КАДРОВИК.UA» «Кадри. Гарячі запитання кадровика» № 5, 2018, у рубриці «Запитання гарячої лінії».

Придбати видання Архів журналу