Реєструйся

Відповідальний за ведення військового обліку: обираємо назву посади


Чи потрібно розробляти окрему посадову інструкцію для працівника, який відповідає за ведення військового обліку?

Міністерство праці та соціальної політики України у листі від 3 жовтня 2005 року № 36-508 повідомило, що Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП) є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях (далі — підприємство) усіх форм власності та видів економічної діяльності. Він є основою для розроблення посадових інструкцій працівникам, які закріплюють їх обов’язки, права та відповідальність. Посадова інструкція розробляється для кожної посади, передбаченої штатним розписом. Щоб не допускати дублювання двома й більше працівниками однакових функцій, посадові інструкції мають бути взаємопов’язаними і конкретними.

Без посадових інструкцій можуть обійтися керівники, правове положення яких визначене статутом підприємства або положенням про окремий підрозділ, де зазначаються основні завдання, обов’язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій. У посадовій інструкції необхідно чітко зазначити обов’язки, права, компетенцію, відповідальність і роль у виробничому процесі працівника, що обіймає цю посаду.

Складаючи посадову інструкцію, за основу потрібно брати Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (для визначення назви посади; далі — КП) і ДКХП (для визначення завдань та обов’язків, покладених на працівника згідно з посадою). Посадова інструкція може містити завдання та обов’язки, які ДКХП віднесені до різних професій, але виконання яких не вимагає від працівника іншої спеціальності або кваліфікації. У зв’язку з тим, що окремі кваліфікаційні характеристики працівників містять тільки основні або типові завдання та обов’язки, роботодавець може доповнювати посадові інструкції роботами, які передбачені статутами, регламентами, технологічними картами, інструкціями та іншими нормативними документами, затвердженими адміністрацією за погодженням з профспілковим або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Відсутність посадової інструкції може спричиняти труднощі для роботодавця під час звільнення працівника за пунктом 2 статті 40 Кодексу законів про працю України у разі виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а також у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці.

Детальніше про те, як назвати посаду такого працівника, якщо це одна штатна одиниця на підприємстві, де менше 500 призовників, читайте у статті Олександра Власенка у журналі «КАДРОВИК.UA» № 12, 2018.

Зверніть увагу: до статті ми додали зразок посадової інструкції особи, відповідальної за ведення військового обліку.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Які витрати роботодавця при працевлаштуванні ВПО компенсують?
Уряд відкоригував програму виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, це рішення було прийняте на засіданні КМУ 24 січня 2022 року. Зокрема, згідно ...