...
Реєструйся

Відпустка без збереження заробітної плати за ст. 25 ЗУ № 504: чи враховувати цей час до стажу, що дає право на щорічну відпустку?


ЗАПИТАННЯ

Особі з інвалідністю III групи надано відпустку без збереження заробітної плати відповідно до статті 25 Закону України «Про відпустки» тривалістю 30 календарних днів. Чи враховувати цей час до стажу, що дає право на щорічну відпустку?

 

ВІДПОВІДЬ

Так. Нова редакція статті 26 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504), яку змінено у зв’язку з прийняттям Закону України від 22 листопада 2023 року № 3494-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань» щодо часу перебування у відпустках, який не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, стосується тільки відпусток без збереження заробітної плати, які надаються за угодою між працівником та власником на час загрози поширення епідемії, пандемії та/або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру.

Отже, якщо за бажанням працівника йому надана відпустка без збереження заробітної плати з підстав, визначених статтею 25 Закону № 504, цей час зараховується до стажу, що дає право на щорічну відпустку.

ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ: планування і надання. Спецвипуск № 4, 2023
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

Джерело: Управління Держпраці

Всеукраїнський кадровий форум — 2024

Матеріали до теми


Звільнення працівника після відпустки, наданої «авансом»: як утримати зайві нарахування
Непоодинокими є випадки, коли працівник звільняється після відпустки, яка була йому надана «наперед», тобто за період, який він ще не ...
Чи нараховується грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки працівникам, прийнятим на тимчасові або громадські роботи за направленням центру зайнятості?
Так, нараховується. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також ...