...
Реєструйся

Як отримати компенсацію за працевлаштування ВПО


Щоб підтримати роботодавців у такий нелегкий час, Уряд запровадив програму надання грошової компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Порядок її надання регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 331 (далі — Порядок).

Компенсація надається за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які отримали довідку про взяття на облік ВПО після 24 лютого 2022 року (після введення воєнного стану в Україні), на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема за сумісництвом.

СУМІСНИЦТВО: НОВІТНІ РЕАЛІЇ спецвипуск № 1, 2023 від журналу «КАДРОВИК.UA»

Особа з числа внутрішньо переміщених осіб може бути працевлаштована на умовах, визначених Порядком, один раз.

Умови отримання компенсації:

  • роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;
  • подання роботодавцем в установленому законодавством порядку податкової квартальної звітності або податкової річної звітності за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат;
  • роботодавець не є бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Навчання для кадровиків — семінари, курси, тренінги, вебінари
Індивідуальні курси кадровиків з нуля: 0 (800) 219-977

Розмір та тривалість компенсації на оплату праці

Компенсація надається у розмірі 6700 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.

 

Строки звернення і документи

Роботодавець не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування особи звертається до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця.

Для подання заяви в електронній формі через портал «Дія» необхідно:

  • створити особистий електронний кабінет користувача на порталі «Дія» та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
  • заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами порталу «Дія» (Дія — Підприємництво — Послуги — Компенсація за працевлаштування ВПО) і містить такі відомості:

— найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

— дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

— реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

— дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 Порядку (номер та дата наказу про працевлаштування);

— розрахунковий рахунок роботодавця.

Для подання заяви через центр зайнятості необхідно підготувати пакет документів:

  • заяву, встановленого зразка;
  • копію наказу про працевлаштування особи або документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених Порядком;
  • відомості про працівників, які є застрахованими особами;
  • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.y

Військовий облік: методика ведення. Спецвипуск № 2, 2023
Замовити за вигідною ціною

Строки розгляду заяви

Рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром зайнятості та оформлюється відповідним наказом протягом п’яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця.

Повідомлення про прийняте рішення щодо надання компенсації витрат, відмови у її наданні надсилається роботодавцю протягом трьох календарних днів у спосіб, обраний роботодавцем для подання заяви (крім подання заяви через портал «Дія»).

Для отримання компенсації витрат за другий місяць роботодавець підтверджує продовження зайнятості осіб, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації витрат.

Засобами порталу «Дія» подається заявка з позначкою «за другий місяць» та заповнюються раніше зазначені поля (або перевіряються на коректність інформація з попередньої заявки).

Аудит з питань військового обліку — комплексний аналіз кадрової документації та перевірка її відповідності вимогам законодавства

Через центр зайнятості роботодавець подає відомість про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Від редакції «КАДРОВИК.UA»

У разі подання роботодавцем відомостей про працевлаштування особи після закінчення двох місяців працевлаштування регіональний центр зайнятості здійснює перерахування коштів роботодавцю за два місяці роботи працівника.

 

ГАРЯЧА ЛІНІЯ — безоплатні консультації для передплатників журналу «КАДРОВИК.UA»

Джерело: Б24


Індивідуальна кадрова онлайн консультація з експертом особисто (ZOOM, VIBER, SKYPE)

Експерти-юристи проєкту «КАДРОВИК.UA» надають індивідуальні онлайн-консультації з трудового законодавства у робочий час:

з 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю.

0 (800) 219 977, (067) 317-58-86
podpiska@mediapro.com.ua

Матеріали до теми


Механізми оскарження постанов військово-лікарських комісій
Військово-лікарська експертиза відіграє ключову роль у забезпеченні обороноздатності держави та гарантуванні прав військовослужбовців і призовників на належний захист їхнього здоров’я. ...