Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Який має бути тарифний розряд завідувача відділу кадрів в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою? Ліцей є загальноосвітнім навчальним закладом III ступеня?

Дата публікації: 03.05.2018

Перш ніж відповісти на зазначене запитання, слід звернути увагу на те, що розширення та уточнення професійних назв робіт користувачами має відбуватися суто на підставі примітки 2 Додатка В (обов’язковий) до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій (далі — КП), а саме: назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено в КП або відповідних законодавчо-правових актах. Так, наприклад, для утворення професійної назви роботи «Завідувач відділу кадрів» користувачі вважають, що достатнім може бути наявність у КП базової назви професії «Завідувач відділу» з кодом КП 1229.7 (до цього коду КП належать усі професійні назви робіт , що містяться у професійній групі «Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності»), до якої правомірно додати уточнююче слово «кадри», таким чином створивши назву керівної посади «Завідувач відділу кадрів». Однак не слід забувати про те, що у примітці 2 Додатка В (обов’язковий) до КП, поряд з іншим наведено: «…якщо інше не передбачено у КП чи відповідних законодавчо-правових актах». Оскільки в КП передбачена професійна назва роботи «Начальник відділу кадрів», а до законодавчо-правових актів належать Конституція, закони та кодекси України, постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, укази Президента України, така назва посади, як «Завідувач відділу кадрів», є помилковою. Слід використовувати назву професії «Начальник відділу кадрів» з кодом КП 1232…

Розгорнуту відповідь надасть Сергій Кравцов, завідувач відділу з наукового забезпечення питань зайнятості, соціального діалогу та стандартів праці НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України, канд. соціол. наук. (буде опубліковано в журналі «Довідник кадровика. КАДРОВИК.ЮА» № 6, 2018).
Кравцов Сергій Олександрович, кандидат соціол. наук, ст. наук. співроб. Інституту праці і зайнятості Міністерства соціальної політики України та НАН України

Придбати видання Архів журналу