Реєструйся

ЗА ОБІЦЯНКУ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ПЕРЕДБАЧЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


Головний спеціаліст з питань протидії та виявлення корупції Управління Держпраці у Хмельницькій області Тетяна Гаєвська роз’яснила працівникам Управління – державним службовцям про відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Фахівець Управління Держпраці зробила акцент на спеціальних обмеженнях, встановлених Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби. Законом України «Про державну службу» передбачено, що державні службовці повинні сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки, дотримуватись принципів державної служби та правил етичної поведінки, обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, поважати гідність людини, не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина, з повагою ставитись до державних символів України, додержуватись вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції, зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

Статтею 10 цього Закону визначено, що державний службовецьне має права обіймати посади в керівних органах політичної партії, організовувати і брати участь у страйках та агітації.

Відповідно до пункту 2 статті 19 Закону України «Про державну службу» на державну службу не може вступити особа, яка досягла шістдесятип’ятирічного віку; в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку; відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади; піддавались адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; має громадянство іншої держави; не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення; підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

Пункт 1 статті 32 цього Закону визначає, що не допускається призначення на посаду державної служби особи, яка прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі особи. Законом України «Про запобігання корупції» встановлено спеціальні обмеження щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави та для державних службовців (посадових та службових осіб), а саме:

Стаття 22 «Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища», – забороняє використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Стаття 23 «Обмеження щодо одержання подарунків», – забороняє безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб.

Стаття 25 «Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності» забороняє:

 • займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;
 • входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Стаття 27 «Обмеження спільної роботи близьких осіб», – забороняє особам, які визначені Законом «Про запобігання корупції» мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.Державні службовці та інші особи, які претендують на зайняття посад, визначених Законом, зобов’язанні повідомляти керівництво органу в якому вони працюють або на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

Стаття 28 «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», – зобов’язує державних службовців:вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів;не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Стаття 36 «Запобігання конфліктів інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав» зобов’язує:
протягом 30 днів після призначення на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у встановленому порядку.

Стаття 45 «Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», – зобов’язує осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що визначається Національним агенством. Особи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Стаття 56 «Спеціальна перевірка» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції – зобов’язує вищевказану особу надати письмову згоду на проведення спеціальної перевірки, зокрема щодо:притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення; факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов’язані з корупцією правопорушення; достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; наявності в особи корпоративних прав; стану здоров’я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання; відношення особи до військового обов’язку; поширення на особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої положеннями Закону України «Про очищення влади».

Стаття 60 «Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації», – забороняє:

 • відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;
 • надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Стаття 65 «Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення»:

 • за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.Відповідно до норм Кримінального кодексу України (КК України), замість звичного нам поняття «хабар» вживається «неправомірна вигода».

Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
1. Посадовець приймає пропозицію або обіцянку отримати, або отримав неправомірну вигоду:

 • штраф від 17 000 грн. до 25 500 грн.

2. Посадовець отримав неправомірну вигоду у значному розмірі:

 • позбавлення волі від 3-х до 6-ти років.
 • додатково встановлена заборона обіймати посади до 3-х років.

3. Посадовець отримав неправомірну вигоду у великому розмірі або повторно, або була змова чи вимагання:

 • позбавлення волі від 5-ти до 10-ти років.
 • додатково встановлена заборона обіймати посади до 3-х років, конфіскація майна.

4. Посадовець отримав неправомірну вигоду у особливо великому розмірі:

 • позбавлення волі від 8-ми до 12-ти років.
 • додатково встановлена заборона обіймати посади до 3-х років,конфіскація майна.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Боротьба з накопичувачами відпусток та зміна порядку оплати праці держслужбовців — голова НАДС анонсувала зміни
Голова Нацагентства з держслужби Наталія Алюшина в інтерв’ю для «Главкома» розповіла про непросту ситуацію з зарплатами держслужбовців та про те, ...
Уряд вирішив підвищити рівень оплати праці працівникам державних органів на небезпечних територіях
Підвищено оклади працівникам державних органів, які працюють на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії. Прийнята на засіданні Кабміну ...
Держпраці змінять коло обов’язків та функцій — частину повноважень передадуть до МВС, Міненерго, Держгеонагляду, Держспоживслужби
У Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбулося засідання «круглого столу» на тему «Перспективи ...
Чи повернула Верховна Рада виплату 30 тисяч гривень військовим, ДСНС та поліцейським?
Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану. Парламент на пленарному засіданні 10 квітня схвалив повернення виплат військовим, рятувальникам та поліцейським ...