...
Реєструйся

Журнал «Діловодство»: читайте у жовтні 2022 року


Не пропустіть актуальних статей журналу «Діловодство» у випуску № 9-10, 2022 року

КУРС ЛЕКЦІЙ «Організація загального діловодства» (УВАГА! Видаємо сертифікат)

Лекція 7. Документообіг та організаційні форми діловодства

 • Загальні вимоги до організації документообігу
 • Особливості організації електронного документообігу
 • Переваги і недоліки різних форм діловодства
 • Класифікація документопотоків
 • Облік обсягу документообігу

Лекція 8. Приймання, опрацювання та попередній розгляд вхідних документів

 • Приймання документів у паперовій та електронній формах
 • Первинне опрацювання документів
 • Попередній розгляд та розподіл документів

Як т. в. о. директора самому собі «наказати»?

У зв’язку з відпусткою директора його обов’язки тимчасово виконує заступник з виробничої діяльності. При цьому за ним зберігається і виконання власних посадових обов’язків. Як відобразити у наказі призначення такого заступника директора керівником виробничої практики і відповідальним за її проходження, адже він сам видає та підписує наказ?


На підприємстві нема інженера з охорони праці. Хто та як відповідатиме?

Запитання читача: «На підприємстві, штат якого становить 280 працівників, відсутній інженер з охорони праці. Чи передбачено законодавством відповідальність для підприємств за відсутність інженера чи служби з охорони праці? Хто нестиме відповідальність за таке порушення?»


Договір приєднання: особливості складання та виконання

Договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати своїх умов договору

 • Що таке договір приєднання і після чого він уже не може кваліфікуватися як договір приєднання
 • Чи можна змінити умови такого договору і якими є підстави для його розірвання
 • Найпоширеніші види договорів, що кваліфікуються як договори приєднання

Тест № 9. Документування управлінської інформації і організація роботи зі службовими документами

Тести з діловодства, які ми публікуємо щономера, допоможуть вам швидко зорієнтуватися, чи є прогалини у знаннях. Знати свої слабкі сторони — це важливо, бо ця інформація допоможе уникнути помилок і вчасно знайти потрібні відповіді на запитання. Крім цього, добірка наших тестів допоможе ейчарам під час добору персоналу у службу діловодства.


Договір на розроблення вебсайту: особливості складання

Сьогодні, напевне, залишилося мало компаній, які не використовують у своїй діяльності сучасні інформаційні технології. На певному етапі розвитку юридична чи фізична особа доходить висновку, що наявність вебсайту дає низку переваг як у залученні нових клієнтів чи партнерів, так і в роботі з наявними. Тож потенційна компанія-замовник починає аналізувати свої потреби, щоб зрозуміти, що саме із сучасних інструментів якнайкраще сприятиме бізнесу. Коли рішення прийняте і запит сформульовано, варто почати пошук виконавця (розробника).

 • Як чинне законодавство визначає поняття «вебсайт»
 • Який тип договору обрати для замовлення розроблення вебсайту
 • Важливі моменти, які слід врахувати під час складання договору

Кроки, що передують вибору ЗІЗ

Якщо на підприємстві немає фахівця, який ознайомлений із ризикоорієнтованим підходом, то існує велика ймовірність, що під час встановлення категорії ЗІЗ буде зроблена помилка, що призведе до неточності маркування або до неправильного вибору ЗІЗ.

Для великих і складних виробництв пропонуємо скористатися послугами експертів, оскільки помилка для таких підприємств буде мати серйозні наслідки.

 • Про оцінку факторів виробничого та трудового процесу
 • Основі моменти етапів оцінки ризику
 • Підхід до аналізу небезпек

Нейрографіка — дієвий метод подолати робочий стрес, перетворити будь-яку проблему в ресурс

Як сучасній людині залишатися багатофункціональною, зібраною і стресостійкою у критичних обставинах, працездатною та ефективною незалежно від складності ситуації? Звідки брати внутрішню мотивацію та енергію, щоб не перевтомлюватися, зберігати гарний темп роботи і підбадьорювати колег до нових звершень? Як навчити бачити багатоваріантність рішень складних питань, мислити креативно й генерувати ідеї? Адже треба зважати на багато факторів: місію компанії, стратегічні плани, особливості бізнес-процесів та управлінських потоків тощо.

 • Основні принципи та методи Нейрографіки
 • Нейрографіка — науковий метод, який дає змогу людині взаємодіяти з глибинними шарами своєї психіки
 • Приклади використання методу для розв’язання проблем у бізнесі та кар’єрі

Приклади типових помилок через калькування під час перекладу з російської

На практиці нерідко виникають труднощі з уживанням слова «прийом». Річ у тім, що його часто використовують замість слова «приймання». Цьому є логічне пояснення: у радянські часи українська мова зазнала жорстокої зрівнялівки з російською. Це негативно позначилося на точності слововживання. Так, слово «приймання» відійшло на другий план, адже зручніше було вживати в різних випадках «прийом», навіть коли це суперечило правилам української мови. Також у статті пояснюємо, чому не можна казати «невід’ємна частина договору» і розбираємо різницю написання прислівників та іменників із прийменниками напрокат і у прокат.


З історії утисків та нівелювання українського діловодства російською імперською владою

Статтю підготовлено на основі аналізу законодавчих актів, зокрема, «Полного собрания законов Российской Империи». Звернення до нашої історії дає змогу знайти відповіді на запитання: як Україна опинилася під гнітом Московії; чому українська мова була невигідною; що кардинально вирізняло Україну серед інших сусідніх держав тощо. Аналізуючи історичні факти, спостерігаємо відголоски й наслідки історичних подій нині.

 • Початок процесу обмежень у сфері українського діловодства з боку Московії
 • Про головну мету русифікації
 • Деякі приклади змін українських традицій в діловодстві

 

Електронний журнал «Діловодство» на e.dilovodstvo.com

Матеріали до теми


Чим керуватися під час розроблення Положення про структурний підрозділ
Положення про структурний підрозділ юридичної особи незалежно від її виду і масштабу діяльності, форми власності, рівня підпорядкування є організаційно-розпорядчим документом (далі — ОРД). ...
Особливості розірвання трудового договору в умовах воєнного стану
Законом України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено особливості трудових ...