...
Реєструйся

Зміни у питаннях надання відпусток, компенсації за відпустку для тих, хто походить чи проходив військову службу


Нагадуємо, що 24 грудня 2023 року набув чинності Закон України від 22 листопада 2023 року № 3494-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань», яким змінено деякі норми законодавства, що регулюють питання надання відпусток, компенсації за відпустку для призваних на військову службу, надання відпустки після звільнення з військової служби тощо.

Журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку
Формат (розмір): 210×297 мм • Обсяг: 60 с.

 

Компенсація за відпустки для призваних на військову службу

За невикористані щорічні відпустки* (ст. 83 КЗпП України, ст. 24 Закону України «Про відпустки») з’явилося нове правило: працівникам, призваним на військову службу, за їхнім бажанням та на підставі заяви виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. Відповідна заява подається не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи у зв’язку з призовом на військову службу.

* Регулюється статтею 83 Кодексу законів про працю України, статтею 24 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504).

Послуги з військового обліку • Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ
Для довідок: 0 (800) 219-977

Йдеться про призов на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом.

 

Відпустка після звільнення з військової служби

Перелік відпусток без збереження заробітної плати, які за бажанням працівника надаються в обов’язковому порядку (ч. 1 ст. 25 Закону № 504) доповнили відпусткою тривалістю до 60 календарних днів для працівників, які стати до роботи після звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації.

Військовий облік: методика ведення. Спецвипуск № 2, 2023
Замовити за вигідною ціною

Період перебування у цій відпустці, включається до страхового стажу — абзац шостий частини першої статті 24 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Джерело: Управління Держпраці

Щорічні відпустки: планування і надання. Спецвипуск № 4, 2023

Матеріали до теми


Мобілізація за новими правилами: Президент підписав Закон
Сьогодні Президент України підписав Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації ...
Гарантії для працівника, призваного на службу в ЗСУ
Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України, за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом ...