Передплати журнал

Звільнення працівника під час «лікарняного»: чи законно?


Чи можливе звільнення працівника під час його перебування на «лікарняному»? Законодавство розрізняє звільнення з ініціативи роботодавця або звільнення з ініціативи працівника. Згідно з частиною 3 статті 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті, а саме: нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні).

За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності, а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.

Тобто не можливо звільнити працівника під час перебування на лікарняному у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за ініціативою власника або уповноваженого ним органу. У інших випадках, відповідно до вимог статті 38 КЗпП, згідно з якою працівник має право розірвати трудовий договір, коли він сам є ініціатором звільнення, попередивши про це власника або уповноваженого ним орган за два тижні, таке звільнення допускається під час знаходження його на лікарняному, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, оскільки дана норма чинного законодавства не містить будь-якої заборони.

Також можливе звільнення працівника під час перебування його на «лікарняному», у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, за угодою сторін згідно з ч. 1 статті 36 КЗпП. Додатково інформуємо, що відповідно до статті 232 КЗпП, у разі наявності трудового спору, працівник має право звернутися до суду як до вищої інстанції розгляду трудових спорів. Повідомляємо, що це роз’яснення не є нормативно-правовим актом та носить рекомендаційно-інформаційний характер.

Роз’яснення надала завідувач сектору експертизи умов праці Управління Держпраці у Рівненській області Оксана Кондрачук

Джерело: Управління Держпраці у Рівненській області

 

Триває набір на Курс «Підвищення кваліфікації кадровиків. ПРОФІ»

 

Матеріали до теми


Скорочення штату під час війни: який критерій визначення працівників, що мають переважне право залишитися на роботі
При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва й праці визначальним критерієм переважного права залишитися ...