Реєструйся

Звільнення у зв’язку з мобінгом (цькуванням)


Згідно з частиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо:

  • роботодавець чинив мобінг (цькування) стосовно працівника

або

  • не вживав заходів щодо його припинення, що підтверджено судовим рішенням, яке набрало законної сили.

У разі припинення трудового договору працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Відповідно до статті 40 КЗпП, трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем у випадку вчинення працівником мобінгу (цькування), встановленого судовим рішенням, що набрало законної сили.

Крім підстав, передбачених статтею 40 КЗпП, трудовий договір з ініціативи роботодавця може бути розірваний також у випадку вчинення керівником підприємства, установи, організації мобінгу (цькування) незалежно від форм прояву та/або невжиття заходів щодо його припинення, встановленого судовим рішенням, що набрало законної сили.

Читайте також:

Джерело: Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці

Підстави звільнення працівників. Частина 1. Спецвипуск №1′ 2022

Матеріали до теми


МОП розпочала глобальну кампанію задля сприяння соціальній справедливості
Міжнародна організація праці розгортає глобальну комунікаційну кампанію під назвою «Шлях до соціальної справедливості», спрямовану на активізацію зусиль щодо подолання нерівності ...