...
Реєструйся

Чи можна скоротити працівника, який перебуває на «лікарняному»?


СИТУАЦІЯ

Працівника скорочують 6 березня 2023 року, але він перебуває на «лікарняному». Чи можемо ми його звільнити? Чи потрібно чекати виходу з «лікарняного»?

 

РІШЕННЯ

Згідно з частиною третьою статті 40 КЗпП, звільнення працівника за скороченням чисельності або штату в період його тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці не допускається, крім випадку повної ліквідації роботодавця або якщо працівник не з’являється на роботу більш як 4 місяці підряд внаслідок тимчасової непрацездатності.

Семінар-інтенсив «Запитання гарячої лінії» від проєкту «КАДРОВИК.UA»
Коли: 27 квітня 2023 • Встигни за акційною ціною

Проте, відповідно до частини 1 статті 5 Закону України від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

Підстави звільнення працівників. Спецвипуск «КАДРОВИК.UA» Частина 1. Частина 2

Отже, можна звільнити працівника 6 березня за скороченням, якщо працівник вже став до роботи після періоду тимчасової непрацездатності. Якщо ж працівник продовжує хворіти, то в такому разі датою звільнення буде перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

Карина Снісар, експерт проєктів «КАДРОВИК.UA»

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...
Кейс для кадровика. Допомога по вагітності та пологах: як її виплата впливає на страховий стаж?
СИТУАЦІЯ Допомогу по вагітності та пологах виплачено в одному місяці. Як нараховувати страховий стаж?   РІШЕННЯ Оплачувана відпустка у зв’язку з ...
Що робити, якщо працівник, який виїхав за межі території України, по закінченню 90 календарних днів відпустки без збереження зарплати не стає до роботи?
Працівник, який використав 90 календарних днів відпустки на підставі частини 4 статті 12 Закону України від 15 березня 2022 року ...