...
Реєструйся

Облік військовозобов’язаних: рекомендації щодо прийняття та звільнення працівників


З моменту набрання чинності 05 січня 2023 року новим Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487 (далі – Порядок), пройшло понад п’ять місяців, однак питання ведення військового обліку на підприємстві і досі залишається одним із найбільш актуальних.

Особливий інтерес зазначена тема становить для HR-менеджерів, на яких, відповідно до Порядку, мають бути покладені обов’язки з ведення персонального військового обліку на підприємстві. У цій статті ми вирішили надати рекомендації HR-менеджерам щодо їхніх дій під час пошуку та прийняття на роботу/звільнення працівників, які є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами.

Крок 1. Отримання та перевірка військово-облікових документів та відомостей про військовий облік осіб, а також їх персональних даних до прийняття на роботу (абз. 2 п. 34 Порядку).

З метою ведення персонального військового обліку підприємства під час прийняття на роботу здійснюють перевірку у громадян України наявності військово-облікового документа або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах.

Журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку
Формат (розмір): 210×297 мм • Обсяг: 60 с.

 

Взяття працівників на персональний військовий облік на підприємстві

Приймання на роботу, взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки (абз. 2 п. 34 Порядку).

Таким чином, основоположним завданням HR-менеджера на цьому етапі є встановлення наявності в особи відповідного військово-облікового документа до її прийняття на роботу.  Працевлаштування призовників, військовозобов’язаних та резервістів без військово-облікового документа є порушенням абзацу другого пункту 34 Порядку.

Військово-обліковими документами призовників, військовозобов’язаних та резервістів є такі документи:

Категорія

Поняття

Військово-обліковий документ

1. 

Призовник

Особи у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років, приписані до призовних дільниць

Посвідчення про приписку до призовної дільниці

2.

Військово-
зобов’язаний

Особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави

Військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

3.

Резервіст

Особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період

Військовий квиток

Звертаємо увагу, що в Порядку передбачається можливість відображення в електронній формі інформації з військово-облікових документів особи з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Однак, на цей момент такий спосіб пред’явлення даних військово-облікових документів технічно не впроваджений.

Послуги з військового обліку • Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ
Для довідок: 0 (800) 219-977

Крок 2. Доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів Правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (абз. 3 п. 34 Порядку).

Правила військового обліку – це документ, форма якого затверджена Додатком 2 до Порядку. У Правилах військового обліку визначені обов’язки призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також відповідальність за порушення таких правил, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зіпсуття або недбале зберігання військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату.

До обов’язків роботодавця належить роздрукування та розміщення Правил військового обліку на видному місці в загальнодоступних приміщеннях підприємства (абз. 2 п. 19 Порядку). Окрім цього, на роботодавця покладається зобов’язання проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед працівників, які належать до призовників, військовозобов’язаних та резервістів, щодо виконання ними Правил військового обліку (абз. 7 п. 34 Порядку).

Військовий облік: методика ведення. Спецвипуск № 2, 2023
Замовити за вигідною ціною

 

Ознайомлення під підпис з точки зору судової практики

Під час прийняття на роботу працівник повинен бути ознайомлений з Правилами військового обліку під особистий підпис. Цю норму рекомендуємо тлумачити так:

З огляду на позицію, висловлену у низці судових рішень, а саме:

  • Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду від 03 серпня 2021 року у справі № 754/8132/19;
  • Постанова Північно-західного апеляційного господарського суду від 20 січня 2021 року у справі № 903/1048/14;
  • Постанова Апеляційного суду Сумської області від 08 листопада 2018 року у справі № 583/401/16-ц), термін «власноручний підпис» є синонімом терміну «особистий підпис».

Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги», кваліфікований електронний підпис (далі — КЕП) має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.

З огляду на зазначене, рекомендуємо здійснювати ознайомлення працівника з Правилами військового обліку, за загальним правилом, шляхом проставлення його особистого (власноручного) підпису. У виняткових випадках таке ознайомлення може бути здійснено за допомогою КЕП.

Крок 3. Внесення у п’ятиденний строк інформації про особу, прийняту на роботу або звільнену, до списків персонального військового обліку та відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (п. 41 Порядку).

Списки персонального військового обліку ведуться в електронному або паперовому вигляді відповідно до форми, затвердженої Додатком 5 до Порядку, окремо за чотирма групами щодо:

  • військовозобов’язаних (резервістів) офіцерського складу;
  • військовозобов’язаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу;
  • військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок;
  • призовників.

Курс «Підвищення кваліфікації з військового обліку»
Формат: відеоуроки • Для довідок: 0 (800) 219-977

Інформація про чисельність призовників, військовозобов’язаних та резервістів вноситься до відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (форма затверджена Додатком 12 до Порядку), що зберігається разом зі списками персонального військового обліку

Списки персонального військового обліку та відомість оперативного обліку заповнюються та підписуються особою, відповідальною за ведення військового обліку на підприємстві. Відомості щодо осіб, виключених з персонального військового обліку, зберігаються у таких списках до кінця поточного року з відображенням відповідної інформації про їх чисельність у відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Крок 4. Надсилання у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу / звільнення працівника повідомлення про зміну облікових даних до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки (абз. 4 п. 34 Порядку).

Повідомлення заповнюється та підписується керівником підприємства за формою, затвердженою Додатком 4 до Порядку. У випадку призначення осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку, підприємство у семиденний строк з дня видання наказу про це повідомляє відповідний районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, орган СБУ чи підрозділ Служби зовнішньої розвідки, у якому відповідний працівник перебуває на військовому обліку, за формою згідно з Додатком 1 до Порядку. 

Також звертаємо увагу на запроваджені Порядком особливості працевлаштування жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність.

Вебінар «Бронювання працівників у запитаннях і відповідях»
Для довідок: 0 (800) 219-977

Згідно з пунктом 21 Порядку, взяттю на військовий облік на підприємствах підлягають жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Спеціальною нормою стосовно військового обліку жінок є пункт 51 Порядку, згідно з яким жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку (тобто не мали військово-облікового документа) до затвердження Порядку, можуть працевлаштуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року

Цим же пунктом 51 Порядку встановлюється обов’язок керівника підприємства повідомити відповідний районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про жінок, які працюють на підприємстві, здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебувають на військовому обліку. Строки такого повідомлення та його форма у Порядку на цей момент не визначені.

 

Висновки

Для мінімізації ризику притягнення до відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210-1 Кодекс України про адміністративні правопорушення) рекомендуємо дотримуватися вищезазначених рекомендацій під час підбору кандидатів та здійснення дій щодо прийняття на роботу чи звільнення працівників, які є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами. 

ГАРЯЧА ЛІНІЯ — безоплатні консультації для передплатників журналу «КАДРОВИК.UA»

Звертаємо також увагу, що Порядок містить низку інших зобов’язань, що можуть бути покладені на HR-менеджера як на особу, відповідальну за ведення ПВО на підприємстві. Невиконання чи неналежне виконання будь-якого з таких зобов’язань може бути підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.

Вікторія Ганжело, юрист ЮФ «Правовий Альянс»

Дарія Шепель, молодший юрист ЮФ «Правовий Альянс»

Джерело: ЛІГА:ЗАКОН


Індивідуальна кадрова онлайн консультація з експертом особисто (ZOOM, VIBER, SKYPE)

Експерти-юристи проєкту «КАДРОВИК.UA» надають індивідуальні онлайн-консультації з трудового законодавства у робочий час:

з 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю.

0 (800) 219 977, (095) 694 01 07
podpiska@mediapro.com.ua

Матеріали до теми


Опубліковано огляд судової практики КЦС ВС щодо про колективні договори і угоди
Верховний Суд опублікував огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду щодо застосування законодавства України про колективні договори ...
Впровадження лікарської резидентури за вузькопрофільними лікарськими спеціальностями
Міністерство охорони здоров’я вперше за історію української медичної освіти запроваджує лікарську резидентуру. Це — етап післядипломної медичної освіти, який триває ...
У «Резерв+» протягом кількох місяців з’являться нові послуги
Міноборони додає у «Резерв+» зворотний зв’язок для того, щоб люди пріоритезували, який подальший функціонал потрібно запускати у застосунку Мобільний застосунок ...