Реєструйся

Об’єднання територіальних громад: розгляд складних ситуацій


Де можна ознайомитися з нормативною документацією про звільнення працівників сільської ради, яка після виборів увійде до складу об’єднаної громади? 

Що буде із секретарями решти сільських рад, якщо вони працювали на виборній посаді? До якого періоду працюватиме сільська рада після виборів і чи будуть попереджені її працівники про звільнення заздалегідь?

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА РІВНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5 березня 2015 року набув чинності Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року № 157-VIII (далі — Закон № 157). На теперішній час відповідно до Закону № 157 в Україні вже відбувається об’єднання територіальних громад.

З проведенням 25 жовтня 2015 року чергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів відбулися і перші вибори депутатів місцевих рад та голів у 159 об’єднаних територіальних громадах.

Задля забезпечення безперервності реалізації публічної влади на рівні місцевого самоврядування слід здійснити перереєстрацію як юридичних осіб 318 сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і їхніх виконавчих комітетів та державну реєстрацію припинення як юридичних осіб близько 1200 сільських, селищних, міських рад і їхніх виконавчих комітетів. У зв’язку із цим постає питання щодо оперативності проведення такої масової державної реєстрації та оптимальності її процедури.

Це вкрай важливо, щоб забезпечити укладення та виконання органами місцевого самоврядування договорів цивільного характеру (як-от: закупівлі за кошти місцевих бюджетів, оренда земельних ділянок та інших об’єктів комунальної власності тощо).

Проте Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV (далі — Закон № 755) встановлено однаковий порядок державної реєстрації суб’єктів господарювання як юридичних осіб приватного права та органів місцевого самоврядування як юридичних осіб публічного права. Це не узгоджується з правовим статусом органів місцевого самоврядування, організаційно-правовими засадами їхнього створення та припинення.

ЧИ ПЕРЕДБАЧЕНО ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЯК ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ?

На відміну від юридичних осіб приватного права, сільські, селищні, міські, районні у місті ради та їхні виконавчі комітети, районні, обласні ради діють на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (далі — Закон № 280) та в порядку, визначеному законами України; їхня діяльність є публічною. Крім того, загальний порядок тривалий у часі й організаційно складний.

На теперішній час статтею 241 Закону № 755 особливості державної реєстрації вже передбачено для центральних органів виконавчої влади. З огляду на подібну публічну природу органів державної влади та органів місцевого самоврядування особливості їхньої реєстрації як юридичних осіб слід взаємно узгодити.

На жаль, Законом № 157 також не врегульовано питання правонаступництва нової територіальної громади після територіальних громад, що об’єдналися.

Не враховано особливості суб’єктного складу комунальної власності: суб’єктом права комунальної власності є територіальна громада, а рада лише діє від її імені. Щодо органів місцевого самоврядування як юридичних осіб питання правонаступництва їхніх прав та обов’язків визначені загальними формулюваннями, які не дають можливості чітко визначити особу правонаступника. Так само не врегульовано спадковість щодо раніше виданих актів органів місцевого самоврядування.

До того ж належно не врегульовано питання безперервної діяльності органів місцевого са­моврядування, а також процедуру їхньої реорганізації. Передбачена частиною 7 статті 8 Закону № 157 процедура ліквідації органів міс­це­вого самоврядування як юридичних осіб не узгоджується із частиною 1 статті 104, частиною 12 статті 111 Цивільного кодексу України, із Законом № 755.

Ліквідація юридичної особи не передбачає жодного правонаступництва.

Крім того, передбачений загальний порядок ліквідації юридичних осіб не можна застосувати до органів місцевого самоврядування через тривалі строки реалізації і неможливість синхронізації з набуттям повноважень новообраними місцевими радами та бюджетним процесом.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЄДНАННЯМ ЗА СПРОЩЕНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ

За таких умов органи місцевого самоврядування мають бути не ліквідовані, а реорганізовані приєднанням за спрощеною процедурою. До юридичних осіб — місцевої ради та її виконавчого комітету, що розташовуються в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, приєднуються відповідно інші місцеві ради та виконавчі комітети. Вказане дасть змогу суттєво спростити вирішення організаційних питань: зникне потреба обов’язкового переукладення всіх договорів, спроститься бухгалтерське оформлення, буде забезпечене стале фінансування видатків на функціонування та оплату праці новообраних посадових осіб місцевого самоврядування, збережеться на перехідному етапі спадковість трудового колективу в адміністративному центрі, зникне проблема тотожності найменувань юридичних осіб, скоротяться терміни на переоформлення правоустановчих документів на нерухоме та рухоме майно тощо.

Задля розв’язання зазначених вище проблемних питань, що виникають з упровадженням у дію Закону № 157, у Верховній Раді України перебуває на розгляді проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб» за  №  3106.

Вказаний законопроект має на меті врегулювати відносини, що виникають у зв’язку з державною реєстрацією новоутвореного та утвореного у результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення органу місцевого самоврядування як юридичної особи.

Проект закону має усунути недоліки правового регулювання питання правонаступництва об’єднаних територіальних громад, їхніх сільських, селищних, міських рад та виконавчих комітетів таких рад.

Також законопроект узгоджує із законодавством процедуру реорганізації органів місцевого самоврядування в процесі добровільного об’єд­нання територіальних громад.

Проектом закону № 3106 передбачено доповнення Закону № 755 новою статтею 242, а також унесення змін до статей 7, 8 і 10 Закону № 157.

Таким чином, ухвалення законопроекту з огляду на процес добровільного об’єднання територіальних громад спрямоване на:

— врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з державною реєстрацією новоутвореного та утвореного у результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення органу місцевого самоврядування як юридичної особи;
— усунення недоліків правового регулювання питання правонаступництва об’єднаних територіальних громад, їхніх сільських, селищних, міських рад та виконавчих комітетів таких рад;
— узгодження із законодавством процедури реорганізації органів місцевого самоврядування в процесі добровільного об’єднання територіальних громад.

Проте на теперішній час питання щодо звільнення працівників сільради, яку приєднують, передчасне. Розглядати таке питання можна після того, як будуть остаточно визначені та врегульовані правила й порядок об’єднання територіальних громад, а також повноваження відповідальних осіб на законодавчому рівні. Ми й надалі стежитимемо за ухваленням нормативно-правових актів, що регламентують зазначені питання.

ЗАКІНЧЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СЕКРЕТАРЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Що стосується секретарів сільських рад, то, на нашу думку, їхня доля викликає найменше запитань та є більш визначеною.

Нагадаємо, що згідно зі статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року № 2493-III прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, зокрема на посаду секретаря сільської, селищної, міської ради, здійснюється обранням відповідною радою.

Порядок обрання секретаря селищної ради встановлено Законом № 280.

Відповідно до статті 50 Закону № 280 секретар сільської, селищної, міської ради обирається нею з-поміж її депутатівна строк повноважень цієї ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Секретар ради працює в ній на постійній основі.

Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради закінчуються одночасно із закінченням їхніх депутатських повноважень у день відкриття першої сесії нового скликання. Відповідно до статті 50 Закону № 280 повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці секретаря сільської, селищної, міської ради робиться запис: «Звільнено у зв’язку із закінченням строку повноважень ради, п. 1 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» із зазначенням дати звільнення і порядкового номера запису. У разі дострокового припинення повноважень у трудовій книжці робиться запис: «Звільнено у зв’язку з достроковим припиненням повноважень, п. 5 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата й номер), порядкового номера запису.

Зокрема, про це йдеться у Методичних рекомендаціях щодо особливостей звільнення та прийняття на службу, порядку декларування доходів посадових осіб органів місцевого самоврядування (лист Головного управління державної служби України від 6 лютого 2002 року № 42/621).

Водночас статтею 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 року № 93-IV визначено, що у разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у раді, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. Обраний на виборну посаду у відповідній раді, на якій він працює на постійній основі, депутат місцевої ради, який перебуває на службі у військових формуваннях чи правоохоронних органах держави, прикомандировується до місцевої ради із залишенням на цій службі.

Із працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) депутат місцевої ради, укладається строковий трудовий договір. Цей договір розривається у разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але не пізніш як через три місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради.

Депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності — інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.

Отже, секретареві ради, який є депутатом відповідної ради, після припинення повноважень, але не пізніше як через три місяці, надається попередня робота (посада).

Тетяна БЕЗРУК,
заступник начальника відділу з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради

Стаття надана редакцією журнала «Довідник кадровика»
спеціально для інтернет-порталу «Всеукраїнська асоціація кадровиків» 
(детальніше —журнал «Довідник кадровика» № 11, 2015)

Матеріали до теми


Правові наслідки рішення КСУ для педагогів-пенсіонерів
СИТУАЦІЯ Норма про те, що педагогічні працівники державних та комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким ...
Кейс для кадровика. Роботодавець вирішує самостійно, чи вести особові справи на працівників робітничих професій
ЗАПИТАННЯ Чи потрібно заводити особову справу на працівника (код за КП — 8162)? Читала: щодо професії з таким кодом підприємство ...
Кейс для кадровика. Додаткова відпустка за роботу на комп’ютері заступникові директора закладу середньої освіти
ЗАПИТАННЯ Заступник директора закладу середньої освіти викладає години (240 год). Відповідно, має основну щорічну відпустку 56 к. дн. Чи має ...
Кейс для кадровика. Чи потрібна в наказах про прийняття на роботу преамбула з посиланням на законодавство?
ЗАПИТАННЯ Потрапив мені на очі наказ моїх колег про прийняття на роботу. У ньому після назви немає преамбули — посилання ...