Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Працівник звільняється у зв’язку з переведенням на інше підприємство, але працюватиме на підприємстві, з якого переводиться, за сумісництвом. Які дії кадрової служби? (повна версія)

Дата публікації: 14.11.2019

Працівник звільняється у зв’язку з переведенням на інше підприємство, але працюватиме на підприємстві, з якого переводиться, за сумісництвом. Які дії кадрової служби? Переводимо на інше підприємство і оформлюємо на нашому підприємстві сумісником чи звільняємо та знову приймаємо на роботу за сумісництвом?

Щодо звільнення у зв'язку з переведенням на роботу на інше підприємство

Згідно з частиною 1 статті 32 КЗпП переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу, організацію (підприємство) допускається лише за його згодою. На таке переведення потрібне погодження трьох сторін, а саме: 

• працівника; 

• керівника підприємства, на якому працівник працює на сьогодні; 

• керівника підприємства, на яке планується переведення працівника. 

Працівникові, що переводиться на інше підприємство, потрібно припинити трудовий договір із попереднім роботодавцем та укласти трудовий договір із майбутнім роботодавцем. Підставою для припинення трудового договору в цьому разі є переведення працівника за його згодою на інше підприємство згідно з п. 5 статті 36 КЗпП. 
Зазвичай ініціювати таке звільнення може як працівник, так і кожен з роботодавців. 

Доречно, якщо всі домовленості при переведенні працівника на інше підприємство оформляються в письмовій формі
Такі погодження не можна вважати простою формальністю, адже кожен із роботодавців при погодженні бере на себе зобов’язання з надання певних пільг і гарантій працівникові, який переводиться. 

Для оформлення домовленостей пропонується скласти: 

• лист з пропозицією про працевлаштування працівника шляхом його переведення на інше підприємство (якщо ініціатором переведення є роботодавець, у якого на сьогодні працює працівник); 

• лист-клопотання про звільнення працівника для подальшої роботи на іншому підприємстві (якщо ініціатором переведення є роботодавець, до якого буде переводитися працівник). 

Далі треба отримати згоду працівника на звільнення у порядку переведення (якщо переведення на інше підприємство ініційовано одним із роботодавців). Свою згоду працівник може викласти в заяві. 

Якщо ініціатором переведення є сам працівник, то заява буде першим етапом при оформленні переведення. 

Залежно від того, хто був ініціатором переве¬дення, заява може розпочинатися словами: 

• «Прошу» («Прошу звільнити мене 31.10.2019 за пунктом 5 статті 36 КЗпП України у зв’язку з переведенням до підприємства такого-то…»), якщо ініціатор звільнення — працівник; 

«Згоден» («Згоден на звільнення 31.10.2019 за пунктом 5 статті 36 КЗпП України у зв’язку з переведенням до підприємства такого-то…»), якщо ініціатор звільнення — один із роботодавців. 

Слід зауважити, що згідно зі статею 24 Закону № 504 у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням має бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник. У цьому разі на новому місці роботи до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховуватиметься час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи (частина 3 статті 9 Закону № 504). Таке бажання працівник має оформити у вигляді заяви із зазначенням назви та банківських реквізитів підприємства, до якого переводиться. 

Перерахуванню підлягає лише компенсація за невикористані дні щорічної відпустки

Якщо працівник не оформив вказану заяву, грошова компенсація має бути нарахована і виплачена за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи (стаття 24 Закону № 504). 
У разі переведення з одного підприємства на інше у графі 3 трудової книжки працівника вноситься запис: «Звільнений у зв’язку з переведенням на роботу на певне підприємство, пункт 5 ст. 36 КЗпП України» (пункт 2.28 Інструкції № 58). 

Щодо роботи за сумісництвом

Зважаючи на те, що робота за сумісництвом здійснюється на умовах трудового договору, при прийнятті на таку роботу потрібно укласти окремий трудовий договір із підприємством. Якщо місць роботи за сумісництвом у працівника декілька, трудові договори укладаються з кожним підприємством окремо. 
Укладаючи трудовий договір за сумісництвом на іншому підприємстві, працівник має надати роботодавцю всі документи, необхідні для проведення відповідних кадрових процедур, за винятком трудової книжки, оскільки трудові книжки ведуть тільки за місцем основної роботи відповідно до абзацу 3 пункту 1.1 Інструкції № 58. 

Зокрема, у графі 4 «Категорія особи» повідомлення про прийняття на роботу в рядку навпроти прізвища сумісника слід зазначити цифру 2, тобто «наймані працівники без трудової книжки». 

Висновок

Отже, працівника потрібно звільнити у порядку переведення на інше підприємство та укласти з ним новий трудовий договір про роботу за сумісництвом на підприємстві, на якому він на сьогодні працює.

Інформацію підготувала експерт газети «Кадри і зарплата» Лариса Красовська, експерт із трудового права і кадрового діловодства, переможець конкурсу "Кадровик року'2016"

Повне рішення кейсу також можна знайти в номері газети «Кадри і зарплата», №21 (141) від 5 листопада.

ПРИДБАТИ ГАЗЕТУ