...
Реєструйся

Відмінності виконання роботи за трудовими і цивільно-правовими договорами


Право на працю в Україні реалізується переважно шляхом укладання трудового договору між працівником та роботодавцем. При цьому трудовий договір треба відрізняти від цивільно-правових договорів.

Насамперед, слід зазначити, що укладення, виконання і припинення договорів цивільно-правового характеру, найпоширенішими з яких є договори підряду та надання послуг, регулюється цивільним законодавством, а укладення, виконання і припинення трудових договорів — трудовим законодавством. До одного з видів договору не можна застосовувати норми, що регулюють інший вид.

 

Що таке трудовий договір

Відповідно до Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), трудовим договором є угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Вебінар «Трудовий договір vs цивільно-правовий договір»
Формат: запис • Дата проведення: 26 вересня 2022 року

Трудовий договір — це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. За трудовим договором працівник зобов’язаний виконувати не якусь індивідуально визначену роботу, а роботу з однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної кваліфікації, визначену трудову функцію в діяльності підприємства. Після закінчення виконання визначеного завдання трудова діяльність не припиняється.

 

Що таке цивільно-правовий договір

Відповідно до Цивільного кодексу України, цивільно-правовий договір — це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Його учасниками є замовник та виконавець. Він може укладатися у формі договору підряду або договору надання послуг.

Цивільно – правові договори застосовуються, як правило, для виконання разової конкретної роботи, що спрямована на одержання результатів праці, і у разі досягнення цієї мети договір вважається виконаним і дія його припиняється. Цивільно-правовим договором повинно бути визначено не те, що працівник буде робити, а те, що він повинен зробити. За цивільно-правовими договорами встановлюється тільки кінцевий термін виконання завдання.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ — безоплатні консультації для передплатників журналу «КАДРОВИК.UA»

 

Предмет трудового договору

Предметом трудового договору є процес праці, а саме: виконання роботи за певною спеціальністю, кваліфікацією, посадою, тобто виконання працівником певної трудової функції. За цивільно-правовим договором предметом є кінцевий результат, тобто виконання виконавцем обумовленої роботи, направленої на досягнення кінцевого результату. У такому разі важливим є результат роботи, а не спосіб його досягнення.

Характерними ознаками трудових відносинє:

 • систематична виплата заробітної плати за процес праці (а не її результат); підпорядкування правилам внутрішнього трудового розпорядку;
 • виконання роботи за професією (посадою), визначеною Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»;
 • обов’язок роботодавця надати робоче місце;
 • дотримання правил охорони праці на підприємстві;
 • праця юридично не самостійна, проходить у межах певного підприємства (юридичної особи) або в фізичної особи;
 • шляхом виконання в роботі вказівок і розпоряджень роботодавця; виконання роботи певного виду (трудової функції);
 • трудовий договір, як правило, укладається на невизначений строк;
 • виконання протягом встановленого робочого часу певних норм праці;
 • встановлення спеціальних умов матеріальної відповідальності;
 • застосування заходів дисциплінарної відповідальності;
 • право на встановлені трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації тощо, забезпечення яких є обов’язком роботодавця.

Експрес-курс «Соціальне страхування по тимчасовій непрацездатності»
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

До початку роботи за трудовим договором

До початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний:

 • визначити працівнику робоче місце;
 • роз’яснити працівникові його права і обов’язки та поінформувати під розписку про умови праці, наявність шкідливих та небезпечних виробничих факторів на робочому місці, де він має працювати, поінформувати про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах;
 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • забезпечити його необхідними для роботи засобами;
 • провести навчання та інструктажі з питань охорони праці.

 

Виконання роботи за цивільно-правовим договором

Ознаки відносин за цивільно-правовим договором:

 • особа відповідно до завдання замовника самостійно організує виконання роботи на власний страх та ризик;
 • працівник не зараховується до штату підприємства;
 • не вноситься запис до трудової книжки;
 • не видається розпорядчий документ про прийняття на роботу на певну посаду;
 • виконавець не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку;
 • не передбачено жодних пільг, компенсацій та гарантій, встановлених трудовим законодавством, крім загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • результати роботи, як правило, фіксуються в актах приймання виконаних робіт;
 • виплачується винагорода за виконану роботу.

Добірка матеріалів «Особова картка й особова справа: інструкція до застосування»
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

Основною ознакою, що відрізняє цивільно-правові відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності. За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату.

 

Громадянин, що виконує роботу за цивільно-правовим договором, не підкоряється наказам та розпорядженням, але він повинен дотримуватись правил виконання робіт, передбачених договором. Найнятий робітник в окремих випадках, наприклад, при появі на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, може бути усунений від роботи (ст. 46 КЗпП). Для того щоб не допустити громадянина, що уклав цивільно-правовий договір, до місця виконання робіт або усунути його від виконання робіт, таку можливість необхідно передбачити в договорі.

Експрес-курс «Облікові документи кадрової служби та порядок їх ведення»
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

Джерело: ПФУ

Всеукраїнський кадровий форум — 2024

Матеріали до теми


ТЦК та СП ігнорує відстрочку заброньованого: чи можна оскаржити в суді?
Вже понад рік діє оновлений порядок бронювання. Він надає можливість бізнесу подавати на бронювання критично важливих працівників і отримувати для ...
Актуальні питання обліку ВПО в центрі зайнятості під час воєнного стану
Питання оформлення на облік у центрі зайнятості не втрачають своєї актуальності, тим паче в період дії воєнного стану, коли люди ...
За яких умов можна призупинити дію трудового договору
Головними умовами для призупинення дії трудового договору є абсолютна неможливість роботодавця надавати роботу, а працівника – виконувати її. У роз’ясненні ...