Відсторонення працівника від роботи: підстави і процедура


Під відстороненням слід вважати тимчасове недопущення працівника до роботи з підстав, передбачених законодавством.

За статтею 46 КЗпП України відсторонення працівника від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається в таких випадках: появи на роботі в нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством.

Слід зауважити, що за окремими нормами законодавства відсторонення може бути як правом роботодавця, так і його обов’язком.

На відміну від звільнення при відстороненні від роботи трудовий договір з працівником не припиняється, трудова книжка не видається і розрахунок не проводиться.

На період усунення від роботи за працівником зберігається його робоче місце. Ця процедура використовується як тимчасовий захід до ухвалення остаточного рішення про можливість чи неможливість виконання працівником обов’язків, установлених трудовим договором.

Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган відсторонює від роботи через видавання наказу (розпорядження) по підприємству, в якому зазначаються підстави відсторонення з посиланням на нормативні акти та період, на який працівник відсторонюється від роботи. У такому разі про допущення працівника до роботи окремого наказу видавати не потрібно. Працівник повинен ознайомитися з наказом під підпис, а в разі його відмови складається акт.

Оскільки заробітна плата виплачується за виконану роботу, то, з одного боку, відстороняти від роботи доцільно було б без збереження заробітної плати. Однак законодавством установлені окремі випадки, коли заробітна плата в разі відсторонення від роботи зберігається повністю, частково або працівникові виплачується допомога із соціального страхування.

Вирішуючи питання щодо оплати періоду відсторонення, необхідно керуватися нормою, якою передбачено підстави для відсторонення.

Запис про відсторонення до трудової книжки не заноситься.

Працівник має право оскаржити наказ про відсторонення від роботи в установленому законом порядку.

Після закінчення терміну відсторонення від роботи працівника залежно від підстав може бути допущено до роботи, переведено на іншу роботу або звільнено.

 Управління Держпраці в Івано-Франківській області 

Матеріали до теми


Працівник не пройшов медогляд: чи можна допускати його до роботи?
Ні, роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом ...
Спеціаліст працює на двох посадах: чи можна на одну з них ввести простій?
Простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами, ...