Передплати журнал

Виправляємо помилки у трудових книжках


Хто має право виправити виявлену в трудовій книжці помилку та внести правильний запис?

Виправлення до трудової книжки може вносити лише той роботодавець, який зробив неправильний або неточний запис.

Відповідно до пункту 2.6 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 93 року № 58 (далі — Інструкція № 58) у разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо, виправлення виконується роботодавцем, де було зроблено відповідний запис. Роботодавець за новим місцем роботи зобов’язаний надати працівникові в цьому необхідну допомогу.

Якщо підприємство, установа, організація (далі — підприємство), яке зробило неправильний або неточний запис, ліквідоване, відповідний запис згідно з пунктом 2.8 Інструкції № 58 робиться правонаступником і засвідчується печаткою, а в разі його відсутності — організацією вищого рівня, якій було підпорядковане підприємство, а в разі його відсутності — облархівом, держархівом м. Києва, держархівом м. Севастополя і держархівом при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим.

Як правильно зробити виправлення у трудовій книжці

У разі необхідності зміни запису відомостей про роботу після зазначення відповідного порядкового номера, дати внесення запису в графі 3 пишеться: «Запис за № таким-то недійсний. Прийнятий за такою-то професією (посадою)» і у графі 4 повторюються дата і номер наказу (розпорядження) роботодавця, запис з якого неправильно внесений до трудової книжки. У разі необхідності визнання недійсним запису про звільнення і переведення на іншу постійну роботу у разі незаконного звільнення або переведення, установленого органом, який розглядає трудові спори, і поновлення на попередній роботі або зміни формулювання причини звільнення запис визнається недійсним у такому ж порядку. Наприклад, пишеться: «Запис за № таким-то недійсний, поновлено на попередній роботі». При зміні формулювання причини звільнення пишеться: «Запис за № таким-то є недійсним, звільнено…» і зазначається нове формулювання. У графі 4 в такому разі робиться посилання на наказ (розпорядження) про поновлення на роботі або зміну формулювання причини звільнення.

       Не допускається

  •  Закреслювати раніше внесені неточні або неправильні записи

  •  Замальовувати неправильні або неточні дані, а зверх їх писати правильні
      Писати «Виправленому вірити»

  •  Виправляти неправильні або неточні записи за допомогою канцелярського                          коректора

 

Докладніше читайте у Живому журналі «КАДРОВИК.UA» № 07 / 2018:

• Під час заповнення трудової книжки працівника назву підприємства було записано неправильно.

• Працівник просить видати йому трудову книжку для внесення іншим підприємством запису про роботу за сумісництвом.

• Записи про звільнення в трудовій книжці кадровик засвідчує печаткою, яка не придатна для таких випадків, наприклад, печаткою «Для документів».

• Кожен запис у трудовій книжці кадровик засвідчує підписом та печаткою.

• Неправильний запис про прийняття на роботу або переведення працівника виявлено до звільнення з підприємства.

• Неправильний запис про прийняття працівника на роботу виявлено після того, як він звільнився з підприємства, на якому було зроблено такий запис.

• Хто має вносити запис до трудової книжки працівника, якого звільнено з роботи у зв’язку зі скороченням чисельності і штату, але було поновлено на попередній роботі за рішенням суду.

• У трудову книжку працівника було внесено запис про звільнення, але підстава звільнення була зазначена неправильна.

• Як видати дублікат трудової книжки.

• Видача дубліката трудової книжки в разі її псування.

• Що робити з дублікатом трудової книжки, якщо доступ до трудової книжки працівника відновлено.

Матеріали до теми


Виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю під час воєнного стану
СИТУАЦІЯ Усім працівникам з інвалідністю у табелі обліку використання робочого часу проставлено «НЗ» за весь місяць. Чи вплине це якось ...
Виплата аліментів у разі тривалої непрацездатності працівника
СИТУАЦІЯ Із заробітної плати працівника щомісяця утримують суми на виплату аліментів на дитину. Працівникові відкрили листок непрацездатності. Через важку травму ...