...
Реєструйся

Як працівника з посади головного спеціаліста перевести на керівну посаду?


СИТУАЦІЯ

Працівника, який наразі виконує обов’язки начальника, хочуть оформити начальником і зробити керівником офіційно. З головного спеціаліста на в. о. не переводили. Було прописано: «Призначити в. о. начальника до призначення керівника». Що тепер прописати в новому розпорядженні?

 

РІШЕННЯ

Бачимо ситуацію, в якій працівник на посаді головного спеціаліста виконує обов’язки тимчасового відсутнього працівника (начальника) згідно зі статтею 105 Кодексу законів про працю України* (далі — КЗпП). Це не тимчасове замісництво, яке роз’яснене ще Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС в документі від 29 грудня 1965 року № 30/39 «Про порядок оплати тимчасового заступництва».

 * Працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Тимчасовим замісництвом є виконання службових обов’язків за посадою тимчасово відсутнього працівника. При цьому працівник перестає виконувати свої основні обов’язки і починає виконувати обов’язки за посадою тимчасово відсутнього працівника. Таке замісництво передбачає тимчасове переведення на посаду тимчасового відсутнього працівника.

У нашому випадку автор запитання стверджує, що тимчасового переведення працівника з посади головного спеціаліста на посаду начальника не було. Отже, маємо справу із виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника, а посада залишається без змін.

Тож насамперед оформлюємо переведення працівника з посади головного спеціаліста на посаду начальника.

Переведення оформлюється наказом на підставі заяви працівника або доповідної записки вищого керівника.

Переведення на вищу посаду працівника без відповідного стажу та перепрофілювання посади: деякі нюанси — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Згідно зі статтею 32 КЗпП, переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника. Тому в разі якщо підставою для видання наказу буде доповідна записка, згода працівника має підтверджуватися його підписом. 

ЗАПИС вебінару «СПРОЩЕНИЙ РЕЖИМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ»
Усі вебінариІндивідуальні кадрові консультації • podpiska@mediapro.com.ua

Запис про таке переведення обов’язково вноситься до трудової книжки працівника (якщо на сьогодні вона все ще зберігається на підприємстві) та до особової картки працівника № П-2, затвердженої наказом Держкомстату та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року 495/656, з якими працівника ознайомлюють під підпис.

Карина Снісар, експерт проєктів «КАДРОВИК.UA»

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Сервіс «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» для кадровика

Матеріали до теми


Дві доплати одному працівникові: можливо чи ні?
Ситуація Одному працівникові планують встановити і доплату за суміщення посад, і доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Чи буде це правомірним?   ...
Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...