...
Реєструйся

Запитання гарячої лінії журналу «Довідник кадровика»


  Як скласти штатний розпис на підприємстві?

Складають, як правило, у цілому по підприємству й затверджують на кожний календарний рік до його початку

Відповідно до частини 3 статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. На сьогодні порядку складання штатного розпису законодавством не встановлено (крім бюджетних установ та організацій).

Штатний розпис складають, як правило, у цілому по підприємству й затверджують на кожний календарний рік до його початку.

Штатний розпис розробляють на основі затверджених структури підприємства й чисельності його працівників, положення про оплату праці (може бути оформлене додатком до колективного договору) та з урахуванням вимог деяких нормативно-правових актів, зокрема: Закону України «Про оплату праці» вiд 24 березня 1995 року № 108/95-ВР, Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», відповідних випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Власник або уповноважений ним орган має право в будь-який час у разі виникнення потреби ввести або вивести певні посади, професії, установити доплати або надбавки (зокрема, у разі створення нових або ліквідації наявних структурних підрозділів, у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, унаслідок чого змінюються істотні умови праці — розміри оплати праці, розряди, найменування посад і професій), унісши зміни до штатного розпису на підставі відповідного наказу.

  Чи можна надати працівникові компенсацію за додаткову відпустку як учаснику бойових дій на території проведення АТО, якщо роботодавець відмовляється йому її надати у зв’язку з виробничою потребою?

Ні, не можна

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII учасникам бойових дій гарантовано право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік. Така додаткова відпустка є пільгою, а тому на неї не поширюється норма частини четвертої статті 24 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР, якою передбачена можливість замінити за бажанням працівника частину щорічної відпустки грошовою компенсацією.

  Чи потрібно видавати наказ про надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами?

Ні, не потрібно

Законодавством не визначено обов’язку роботодавця оформляти відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами наказом по підприємству Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є одним із видів   соціальної  відпустки і надається на підставі медичного висновку  (до пологів — 70 календарних днів,  після пологів — 56 календарних днів (70 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів, починаючи з дня пологів).

 

Білоткач Галина Панасівна,
експерт гарячої лінії

Більше запитань та відповідей на них від експерта гарячої лінії Галини Білоткач — у вкладенні до журналу «Довідник кадровика»«Кадри. Гарячі запитання кадровика», № 2, 2017

Матеріали до теми


Дві доплати одному працівникові: можливо чи ні?
Ситуація Одному працівникові планують встановити і доплату за суміщення посад, і доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Чи буде це правомірним?   ...
Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...
Кейс для кадровика. Допомога по вагітності та пологах: як її виплата впливає на страховий стаж?
СИТУАЦІЯ Допомогу по вагітності та пологах виплачено в одному місяці. Як нараховувати страховий стаж?   РІШЕННЯ Оплачувана відпустка у зв’язку з ...