Чи має право працівник отримати листок непрацездатності для догляду за хворим батьком?


КАДРОбудні. Вівторок. Робочий час, трудова книжка, інструкції, локальні акти, листоки непрацездатності

Чи має право працівник отримати листок непрацездатності для догляду за хворим батьком?

Так, має.

У пункті 3.1 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455, зазначено, що для догляду за хворим членом сім’ї листок непрацездатності видається лікуючим лікарем одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, яка фактично здійснює догляд. Пунктом 3.2 цієї Інструкції передбачено, що для догляду за дорослим членом сім’ї та хворою дитиною, старшою 14 років, при лікуванні в амбулаторно-поліклінічних умовах листок непрацездатності видається на термін до 3 днів. Як виняток, залежно від важкості перебігу захворювання та побутових умов, цей термін може бути продовжено за рішенням лікарсько-консультаційної комісії, а в разі її відсутності — головного лікаря, але не більше 7 календарних днів.

Треба зазначити, що згідно з пунктом 10 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР працівникові за його бажанням в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше 30 календарних днів. Власник не може відмовити працівникові у наданні такої відпустки.

 

 

 

 

 

 

Матеріали до теми


Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...