Чи можна надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку на підставі медичного висновку, виданого закладом РФ, тривалістю 60 календарних днів?


КАДРОбудні. П’ятниця. Відпустки

Чи можна надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку на підставі медичного висновку, виданого закладом РФ, тривалістю 60 календарних днів?

У разі якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку (частина шоста ст. 179 КЗпП).

Отже, право на отримання зазначеної відпустки виникає у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, стоїть на обліку в медичному закладі, що має бути підтверджено відповідним медичним документом. Таким документом є довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді, видана за формою № 080-1/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року № 430 (далі — Наказ № 430).

Відповідно до Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді», затвердженої Наказом № 430:

— форма № 080-1/о надається закладами охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії (далі — ЛКК) (п. 4);

— пункт 5 форми № 080-1/о («Захворювання, на яке хворіє дитина») заповнюється на підставі облікової форми № 112/о «Історія розвитку дитини», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527, яка є основним медичним документом, що ведеться в дитячих поліклініках, центрах первинної медико-санітарної допомоги, будинках дитини, закладах охорони здоров’я, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, у складі яких є дитячі відділення (кабінети) (п. 11);

— довідку підписують лікуючий лікар, завідувач відділення, голова ЛКК закладу охорони здоров’я (п. 14);

— строк дії довідки встановлюється індивідуально з урахуванням захворювання, його перебігу, ефективності протирецидивних та реабілітаційних заходів і становить не менше шести місяців (п. 17).

Отже, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку надається за заявою працівника в обов’язковому порядку на підставі довідки за формою № 080-1/о.

З огляду на вищевикладене, працівниця не має права на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку на підставі довідки з медичного закладу РФ.

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...