Передплати журнал

Індексації виплат працівникам, які використали відпустку для догляду за дитиною


Міністерство соціальної політики надало роз’яснення щодо індексації виплат працівникам, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку.

Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі —Порядок), передбачено, що в разі підвищення тарифних ставок (посадових окладів) значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків у місяці, в якому відбувається таке підвищення. Для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін обчислюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифних ставок (посадових окладів).

Сума індексації в місяці підвищення тарифних ставок (посадових окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу. Якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення її розміру, сума індексації в цьому місяці розраховується як різниця між сумою індексації та розміром підвищення заробітної плати. Тобто сума індексації зменшується на суму підвищення заробітної плати.

У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (посадових окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення грошового доходу. У разі підвищення тарифної ставки (посадового окладу) у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру, зокрема надбавки, доплати та премії, встановлені на цей місяць.

Згідно з пунктом 102 Порядку для працівників, військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, яких переведено на іншу роботу (місце проходження служби) на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або іншу місцевість та у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці (умов проходження служби) у разі продовження такими особами роботи (проходження служби), для новоприйнятих працівників, військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, а також для тих, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати (грошового забезпечення), передбачені законодавством про відпустки, індекс споживчих цін для проведення індексації обчислюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (посадового окладу), за посадою, яку займає працівник, військовослужбовець, поліцейський, особа рядового і начальницького складу.

Отже, встановлено єдині правила нарахування індексації залежно від підвищення тарифних ставок (посадових окладів), як для працівників, які вже працюють, так і для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку.

З урахуванням викладеного, якщо останнє підвищення посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування (у тому числі тих, які перебували у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку) відбулося у серпні 2021 року, то значення індексу споживчих цін у цьому місяці приймається за 1 або 100 відсотків.

Для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін розраховується з вересня 2021 року.

При цьому, якщо працівник до серпня 2021 року мав право на індексацію, то у серпні 2021 року порівнюється сума підвищення заробітної плати у зв’язку з підвищенням посадового окладу із сумою отримуваної індексації.

Таке порівняння мало здійснюватися не з сумою заробітної плати, яка склалася у липні 2021 року, а з сумою заробітної плати з урахуванням посадового окладу до та після його підвищення та всіх складових заробітної плати, які були встановлені у серпні 2021 року.

Сума індексації у серпні 2021 року не повинна нараховуватися, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищив суму індексації, що склалась у цьому місяці. Якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищив суму індексації, що склалась у серпні 2021 року, то ця сума має бути зменшена на суму підвищення заробітної плати.

У грудні 2021 року та січні 2022 року право на індексацію заробітної плати працівників, яким підвищено посадові оклади у серпні 2021 року, не настає, оскільки індекс споживчих цін за вересень — листопад 2021 року становив 102,9 відсотка (1,012 ґ 1,009 ґ 1,008 ґ 100), тобто не перевищив поріг індексації (103 відсотки).

Індексація грошових доходів населення проводиться в межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Джерело: Лист Мінсоцполітики від 29 грудня 2021 року № 21889/0/2-21/51

 

Читайте також: Відпустка для догляду за дитиною для батька

Триває запис на Авторський дистанційний курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень

Матеріали до теми


Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини під час воєнного стану
Особі, яка усиновила дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням ...
Етапи проходження е-лікарняного для фінансування допомоги: інфографіка ФССУ
Щодня до Фонду соціального страхування України (далі — ФССУ) надходить на оплату 21,4 тисячі листків непрацездатності на загальну суму близько ...
Надання додаткової оплачуваної відпустки за час простою державного службовця та/або за час перебування у відпустці без збереження заробітної плати: роз’яснення НАДС
Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» ...