...
Реєструйся

Нові гарантії для військовослужбовців та поліцейських: підписано Закон


Президентом підписано Закон України від 6 вересня 2023 року №3379-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб».

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Законом передбачається внести зміни до Кодексу цивільного захисту України, Закону України від 20 грудня 1991 року № 2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі — Закон 2011) та Закону України від 2 липня 2015 року № 580-VIII «Про Національну поліцію», доповнивши їх новими положеннями, які передбачають зміни умов надання відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, рятувальників і поліцейських.

Замовляйте добірку «Мобілізований працівник: алгоритм дій для кадровика. Оновлене видання»

Відпустки військовослужбовців та компенсації за них

Норму про відпустку військовослужбовцю на підставі висновку військово-лікарської комісії для лікування у зв’язку з хворобою або після поранення доповнили правилом, за яким у разі направлення військовослужбовця на лікування за кордон загальний час його перебування на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоров’я до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати дванадцяти місяців підряд.

У рік звільнення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) зі служби у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі не використані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, та додаткової відпустки, передбаченої статтею 16-2 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504). Раніше компенсація була за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей.

У разі ненадання військовослужбовцям щорічної основної відпустки у зв’язку з настанням особливого періоду або воєнного стану така відпустка буде надаватися після закінчення таких періодів (раніше Закон говорив про надання «у наступному році»).

Новою стала норма, за якою у разі загибелі (смерті) військовослужбовців грошова компенсація за всі не використані ними за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, та додаткової відпустки, передбаченої статтею 16-2 Закону № 504, виплачується членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців.

 Добровільні виплати мобілізованим працівникам: як рахувати стаж — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Виплати військовослужбовцям при звільненні з військової служби

Уточнили правила надання одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби (крім строкової). Для такої допомоги встановили кілька варіантів розмірів:

  • 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби;
  • 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше;
  • 25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше.

Перелік відповідних категорій одержувачів та підстави надання їм указаної допомоги названо у пункті 2 статті 15 Закону № 2011.

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за період такої служби з дня їх призову на військову службу без урахування періоду попередньої військової служби, на якій вони перебували, крім тих осіб, які при попередньому звільненні з військової служби не набули права на отримання такої грошової допомоги.

Військовий облік: методика ведення. Спецвипуск № 2, 2023
Замовити за вигідною ціною

Виплати та відпустки поліцейських

Не оминув новий Закон увагою і співробітників Нацполіції. Зокрема установили: поліцейським, які звільняються зі служби в поліції за власним бажанням, за віком, за станом здоров’я (через хворобу) або у зв’язку зі скороченням штатів чи проведенням організаційних заходів, у році звільнення, за їх бажанням, надається щорічна основна відпустка з наступним звільненням, тривалість якої обчислюється пропорційно з розрахунку однієї дванадцятої частини відпустки за кожний повний місяць служби в році звільнення. Датою звільнення поліцейського в цьому разі є останній день відпустки.

Як і раніше, при звільненні поліцейського зі служби в поліції проводиться відрахування з грошового забезпечення надмірно нарахованої частини щорічної відпустки за час невідпрацьованої частини календарного року. Новою стала норма, за якою у разі загибелі (смерті) поліцейського таке відрахування не проводиться.

Уточнили правила, за якими поліцейським при звільненні зі служби в поліції виплачується грошова компенсація за всі не використані під час проходження служби дні. А саме:

  • щорічних основної та додаткової оплачуваних відпусток поліцейського;
  • щорічної додаткової відпустки особам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

У разі загибелі (смерті) поліцейського грошова компенсація за всі невикористані ним дні відпусток виплачується членам його сім’ї.

Також установили, що за поліцейськими, захопленими у полон або заручниками, а також інтернованими у нейтральних державах або зниклими безвісти за особливих обставин, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інших видів грошового забезпечення. Сім’ям таких поліцейських щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення. Але ці правила не поширюються на поліцейських, які добровільно здалися в полон або самовільно залишили місце служби.

Кадровий аудит на вашому підприємстві від КАДРОВИК.UA — підготуйтеся до перевірки органів контролю

Виплати рятувальникам

За особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або захопленими заручниками, а також зниклими безвісти за особливих обставин, зберігається грошове забезпечення за останнім місцем проходження служби в розмірі посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, які мають постійний характер, та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення. Сім’ям зазначених осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту щомісячно виплачується грошове забезпечення у порядку та розмірах, встановлених КМУ. Ці правила не поширюється на осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця служби.

Виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту із списків особового складу органу (підрозділу) цивільного захисту.

Також писали:

Джерело: LIGA ZAKON

Курс «Підвищення кваліфікації з військового обліку»

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Чи можна здійснювати бронювання за військовим квитком з «Резерв+?»
Теоретично так, проте є деякі нюанси. Спробуймо їх розглянути. Якщо у роботодавця є копія військово-облікового документа працівника у паперовій формі, ...
Нові підстави для звільнення працівників з ініціативи роботодавця почнуть діяти з 27 вересня (Закон № 3768)
Як відомо, Президент України підписав Закон України від 04 червня 2024 року № 3768-IX «Про внесення змін до Кодексу законів про ...