Реєструйся

Обов’язок суб’єкта господарювання створювати робочі місця для осіб з інвалідністю


Відповідно до частини першої статті 18 Закону від 21 березня 1991 року № 875-ХІІ “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” (далі — Закон № 875), забезпечення прав осіб з інвалідністю на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій чи до державної служби зайнятості.

Частиною другою статті 19 Закону № 875 зобов`язано підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно розраховувати кількість робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до нормативу, встановленого частиною першою цієї статті.

За змістом статті 18-1 Закону № 875 державна служба зайнятості здійснює пошук відповідної роботи згідно з рекомендаціями МСЕК, наявних у особи з інвалідністю кваліфікації та знань, з урахуванням її побажань.

СУМІСНИЦТВО: НОВІТНІ РЕАЛІЇ спецвипуск № 1, 2023 від журналу «КАДРОВИК.UA»

КАС ВС наголосив, що обов`язок суб`єкта господарювання зі створення робочих місць для осіб з інвалідністю не є тотожним пошуку осіб з інвалідністю для працевлаштування.

Відповідно до пункту 4 частини 3 статті 50 Закону України від 05 липня 2012 року № 5067-VІ “Про зайнятість населення”, роботодавці зобов`язані, зокрема, своєчасно та в повному обсязі у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики, подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про попит на робочу силу (вакансії).

Вебінар «Оголошення про вакансію та відмова в прийнятті на роботу»
Запис • Дата проведення: 4 жовтня 2022 року

Таким чином, своєчасно та в повному обсязі надавши інформацію про попит на вакансії, роботодавець фактично вживає усіх залежних від нього передбачених законом заходів для відповідності середньооблікової чисельності працюючих осіб з інвалідністю установленим нормативам, тобто заходів для недопущення правопорушення.

Постанова КАС ВС № 520/1450/2020 від 11 травня 2023 року.

Навчання для кадровиків — семінари, курси, тренінги, вебінари
Індивідуальні курси кадровиків з нуля: 0 (800) 219-977

Раніше писали:

Джерело: КАС ВС

Праця осіб з інвалідністю. Спецвипуск №3′ 2022

Матеріали до теми