Реєструйся

Правове регулювання роботи сезонних працівників


Весняно – літній сезон це не тільки час відпусток, подорожей, прогулянок, свіжих фруктів та овочів. Це ще й пора сезонних робіт. Адже саме в весняно – літній період підприємства певних галузей економіки, наприклад, «сільгоспники» активізують свою діяльність і потребують додаткових працівників.

Статтею 7 Кодексу Законів про працю України передбачено, що особливості регулювання праці сезонних працівників встановлюється законодавством. На сьогодні в Україні є чинним (в частині, що не суперечить Конституції України та законодавству України) Указ Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974 року № 310-IX «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» (далі – Указ № 310).

Сезонними слід вважати працівників, які приймаються на сезонні роботи, тобто на роботи, які, відповідно до статті 1 Указу № 310, в силу природних і кліматичних умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців та які включені в перелік сезонних робіт, наведених у Списку сезонних робіт і сезонних галузей затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року № 278 (далі – Список).

Отже, сезонний трудовий договір є різновидом строкового трудового договору й сезонними вважаються роботи, які характеризуються обов’язковими такими ознаками:

  • не може виконуватися протягом усього року в результаті природних та кліматичних умов і тому виконується лише протягом певного періоду, що не перевищує 6 місяців;
  • вид роботи і галузі включені до Списку сезонних робіт і сезонних галузей.

Якщо не виконується хоча б одна з вищезазначених умов, то така робота не вважається сезонною, і працівник не є сезонним.

 

Укладення строкових трудових договорів із працівниками, зайнятими на тимчасових і сезонних роботах — читайте у Спецвипуску від журналу «КАДРОВИК.UA»

Оформлення на сезонну роботу

Процедура оформлення на роботу сезонних працівників проводиться у загальновстановленому порядку визначеному КЗпП.

Працівник пише заяву про прийняття на роботу. На підставі заяви роботодавець видає наказ про прийняття на роботу. Працівник своїм підписом підтверджує факт того, що він ознайомлений з наказом і згоден з умовами, визначеному в наказі. Роботодавець подає повідомлення до ДПС про прийняття працівника на роботу та вносить запис до трудової книжки працівника за його бажанням.

Слід зазначити, що при укладанні сезонного трудового договору роботодавець зобов’язаний попередити працівника про сезонний характер роботи (ст. 3 Указу № 310), що відображається в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу, у якому зазначається, що працівник приймається саме на сезонну роботу.

Водночас на сезонних працівників поширюються умови і положення, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору, що діють на підприємстві, зокрема:

  • тривалість робочого часу і відпочинку;
  • форми і системи оплати праці;
  • схеми посадових окладів;
  • розміри надбавок, доплат, премій та інших заохочувальних, компенсаційних та гарантійних виплат, умови і охорона праці тощо.

Укладення строкового трудового договору на період воєнного стану — читайте у Спецвипуску від журналу «КАДРОВИК.UA»

Сезонним працівникам також гарантується право на оплату тимчасової непрацездатності.

Відповідно до частини дев’ятої статті 6 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки», на рівні з іншими працівниками сезонні працівники мають право на щорічну відпустку.

Відпустка надається таким працівникам пропорційно відпрацьованому часу. Тому, оскільки статтею 10 Указу № 310 право на відпустку та грошову компенсацію взамін невикористаних днів відпустки сезонним працівникам не передбачено, така норма не підлягає застосуванню, позаяк суперечить законодавству.

Звільнення сезонних працівників

Звільнення працівників, зайнятих на сезонних роботах, проводиться після закінчення строку сезонних робіт за підставою, передбаченою пунктом 2 статті 36 КЗпП– закінчення строку. Для цього не потрібно його заяви на звільнення та попередження роботодавця про наступне звільнення працівника з означеної підстави. При цьому днем звільнення вважатиметься останній день сезонної роботи.

Якщо ж працівник після закінчення сезонної роботи продовжуватиме працювати або тривалість такої роботи перевищить шість місяців, трудовий договір із цим працівником буде вважатися таким, що укладений на не визначений строк. Тому, роботодавцям не слід забувати вчасно припиняти трудові відносини із сезонними працівниками, інакше вони набудуть статусу постійних працівників.

 

Крім того, працівники зайняті на сезонних роботах, мають право достроково за власним бажанням розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця письмово за три дні.

Трансформація строкового трудового договору в безстроковий — читайте у Спецвипуску від журналу «КАДРОВИК.UA»

З ініціативи роботодавця  трудовий договір може бути розірваний за загальними випадками передбаченими статтями 40 і 41 КЗпП, так і за додатковими підставами передбаченими статтею 7 Указу № 310, зокрема, у разі:

  • призупинення робіт на підприємстві на строк більше 2 тижнів з причин виробничого характеру;
  • у разі відсутності працівника на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, безперервно протягом 1 місяця (проте, у разі втрати працездатності у зв’язку із нещасним випадком або професійним захворюванням на виробництві за працівником зберігається місце роботи до відновлення працездатності, або встановлення інвалідності, але не більше як до закінчення сезонного трудового договору).

Підстави для розірвання строкового трудового договору — читайте у Спецвипуску від журналу «КАДРОВИК.UA»

Вас може зацікавити:

Джерело: Управління Держпраці

Строкові трудові договори. Спецвипуск №4′ 2022

Матеріали до теми


Оплачена роботодавцем участь працівника у семінарі вважається доходом такого працівника, отриманим у вигляді додаткового блага
ЗАПИТАННЯ Чи підлягає оподаткуванню ПДФО участь у семінарі (конференції, навчанні) найманого працівника, якщо семінар (конференція, навчання) проводиться за профілем діяльності ...
Чи буде надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами жінці, з якою підприємство призупинило дію трудового договору?
У період дії воєнного стану роботодавець не може відмовити працівниці в наданні відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами та ...
Особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у період воєнного стану
Нині трудові правовідносини регулюються не тільки Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП), а й Законом України від 15 ...
За порушення законодавства з питань оформлення трудових відносин передбачено відповідальність
СИТУАЦІЯ До Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці (далі – Міжрегіональне управління) звернулись 2 особи зі скаргою ...