...
Реєструйся

Про компенсацію за облаштування робочих місць осіб з інвалідністю


Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2023 року № 893 «Деякі питання надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю» затверджено Порядок надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю (далі — Порядок № 893).

Облаштування робочого місця — це комплекс заходів та засобів, вжитих роботодавцем для адаптації та розумного пристосування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю згідно з документом, в якому визначена така рекомендація, з урахуванням потреби такої особи.

Читайте також: Гарантії трудових прав осіб з інвалідністю: захист від дискримінації та шляхи професійної реабілітації

Компенсація надається регіональним центром зайнятості роботодавцю за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю, а саме за придбаний (придбані) роботодавцем допоміжний засіб (допоміжні засоби) для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю, перелік яких визначено у додатку 1 до Порядку № 893.

Читайте також: Які документи потрібно надати роботодавцю при працевлаштуванні особі з інвалідністю?

Від редакції «КАДРОВИК.UA»:

Для отримання компенсації роботодавець подає центру зайнятості за місцем провадження його господарської діяльності заяву про надання компенсації за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю за формою згідно з додатком 2 Порядку № 893 (далі — заява) та документи/інформацію, передбачені цим пунктом та/або зазначені в заяві, які подаються та обробляються з дотриманням вимог Закону України від 1 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних».

Заява подається роботодавцем протягом 90 календарних днів з дня працевлаштування особи з інвалідністю.

Заява може подаватися:

  • у паперовій формі — особисто до центру зайнятості;
  • в електронній формі:

— засобами офіційного веб-сайту Державного центру зайнятості (за наявності технічної можливості);

— за допомогою засобів електронних комунікацій шляхом надсилання заяви з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, на офіційну адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості;

— засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (за наявності технічної можливості).

 

Читайте також: Про працевлаштування осіб з інвалідністю

Джерело: Управління Держпраці

Праця осіб з інвалідністю. Спецвипуск №3′ 2022

Матеріали до теми