...
Реєструйся

Про звільнення за грубе порушення трудових обов’язків


ЗАПИТАННЯ

Чи можливе звільнення працівника у зв’язку із одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків за порушення якого було застосовано дисциплінарне стягнення?

 

ВІДПОВІДЬ

Право громадян на працю забезпечується державою, а трудовий договір може бути розірваний лише з підстав і в порядку, передбачених трудовим законодавством (ст. 36 Кодексу законів про праці України; далі — КЗпП).

Підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця передбачені статтями 40, 41 КЗпП. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 41 КЗпП, трудовий договір з ініціативи роботодавця може бути розірваний у випадках одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службовими особами центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами.

Підстави звільнення працівників. Спецвипуск «КАДРОВИК.UA» Частина 1. Частина 2

Під разовим порушенням необхідно розуміти таку протиправну поведінку, що є обмеженою в часі та вчиненою саме одноразово (одну дію або бездіяльність). Не є одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків тривале, неналежне «керування» роботою установи, ослаблення контролю за робою підлеглих тощо. Аналогічний висновок викладено у постановах Верховного Суду від 06 жовтня 2021 року у справі № 305/1001/18 (провадження № 61-3286св21), від 28 липня 2022 року у справі № 216/3852/20 (провадження № 61-2822св22).

Положення статті 149 КЗпП зобов’язують до прийняття рішення про звільнення керівника за одноразове грубе порушення трудових обов’язків витребувати у нього письмові пояснення. Не можна звільнити за порушення, яке вже потягнуло застосовування інших видів дисциплінарних стягнень.

На підприємстві відсутня профспілка: вирішуємо питання щодо звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

При обранні виду стягнення роботодавець, в силу частини третьої статті 149 КЗпП, повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Отже, рішення про звільнення працівника на підставі пункту 1 частини першої статті 41 КЗпП може бути прийняте роботодавцем за наявності сукупності таких умов:

1) суб’єктом дисциплінарної відповідальності може бути певна категорія працівників;

2) для застосування цієї норми закону потрібно встановити факт порушення працівником своїх трудових обов’язків;

3) порушення повинно бути одноразовим і грубим;

4) рішення про звільнення працівника може прийняти лише уповноважена на те особа (Постанова Верховного Суду від 16 грудня 2022 року у справі № 761/34905/20).

Джерело: Управління Держпраці

Передплата

Матеріали до теми


Дата звільнення не зазначена у заяві: чи може роботодавець відмовити через це?
Згідно зі статтею 46 Конституції України кожен має право на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Використання ...
Що робити, якщо працівник, який виїхав за межі території України, по закінченню 90 календарних днів відпустки без збереження зарплати не стає до роботи?
Працівник, який використав 90 календарних днів відпустки на підставі частини 4 статті 12 Закону України від 15 березня 2022 року ...