Щодо табелювання


Запитання: Як правильно табелювати працівників (роботу виконують дистанційно, а заробітна плата середня)? Табелювати як простій чи як дистанційну роботу?

Роз’яснення: Відповідно до статті 60 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) дистанційна (надомна) робота — це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця.

При дистанційній (надомній) роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі. При цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51 КЗпП.

Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників, тобто дистанційна робота передбачає оплату праці в повному обсязі. Щодо табелювання, то оскільки наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 року № 489 позначка не передбачена, можете використовувати РД, або запровадити своє позначення.

Завантажити шпаргалку щодо табелювання
Завантажити шпаргалку щодо дистанційної роботи

Матеріали до теми


Порушення законодавства про захист персональних даних
СИТУАЦІЯ У нашому закладі була створена АСУ (автоматична система управління) — це електронна база документів (відомості, накази тощо), до якої ...
Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...